Förstagångsväljarna – vad vill de?

Förstagångsväljarna röstar mindre, lutar oftare åt SD och har lägre politisk kunskap. Samtidigt tycker samma förstagångsväljare att valet är viktigt, har ett högt politiskt intresse och är bra på ideologi. I ett seminarium anordnat av Örebro universitet redde professorer och unga politiker ut hur de unga väljarna tänker och röstar.

Henrik Ekengren Oscarsson, mannen som kommenterar valresultaten under SVT:s valvakor, började med att presentera siffror från SOM-institutet och de stora valundersökningarna. Unga går inte riktigt lika ofta och röstar som resten av väljarna, det är först bland 80-åringarna som valdeltagandet är på nivåer låga som hos 20-åringarna. Inför valet 2014 så var Henrik dessutom oroad över att det lägre valdeltagandet i EP-valet kan färga av sig på just ungdomarna. Trots det lägre valdeltagandet så är förstagångsväljarna ungefär lika politiskt intresserade som de äldre väljarna. Det politiska intresset verkar läggas fast redan i femtonårsåldern.

Något som däremot ökar med tiden är ungdomarnas politiska kunskap, ju fler val man levt igenom dess mer politik verkar man också lära sig. När det kommer till valen så pekar siffrorna åt lite olika håll, men i allmänhet verkar unga ha nästan samma åsikter som äldre väljare har. Arbete, skola och vård är de viktigaste frågorna även för unga, men en del skillnader sticker fram. Henriks forskning antyder att unga är lite mindre intresserade av skola och vård än äldre är, men Erik Amnå visar forskning som säger motsatsen, hans förstagångsväljare är istället mer intresserade av skola och utbildning än någon annan fråga.

Den riktigt stora skillnaden mellan unga och äldre väljare är att de unga är mycket, mycket mindre lojala mot partier. De byter partier oftare, är otrogna och känner knappt partilojalitet. Bara mellan ”generation-x” och ”internetgenerationen” så faller den politiska lojaliteten från 11-14% ner till 7-9%.

Forskningen som presenterades här borde ge flera partistrateger en del huvudvärk. Förstagångsväljarna byter gärna parti, är bra på att hitta information på egen hand och kan dessutom inte enkelt vinnas genom att lyfta särskilda ”ungdomsfrågor”. Precis som alla andra väljargrupper så är det en komplex blandning av värderingar, sakfrågeåsikter, identitet och kunskap som ligger bakom deras partival.