Nybyggarkommissionen presenterad

IMG_1431Klockan 13.00 idag höll Nybyggarkommissionen presskonferens i Södra Kungstornet i Stockholm. På presskonferensen presenterades Nybyggarkommissionen och kommissionens arbete.

Nybyggarkommissionen består av den tidigare statsministern Göran Persson, den före detta statssekreteraren och generaldirektören Olle Wästberg, samt den tidigare VD:n, generaldirektören och partiledaren Agneta Dreber. Kommissionen är ett initiativ av byggföretaget NCC, banken Nordea och konsultföretaget Tyréns.

Nybyggarkommissionens syfte är enligt dess hemsida att föra upp bostadsbristen på den politiska agendan och att ”Ge ett kvalificerat bidrag till debatten”, som Göran Persson uttryckte det under presskonferensens inledning. På presskonferensen framgick dock att kommissionens arbete inte bara skulle komma att handla om bostadsbristen, utan också andra bostadspolitiska frågor.

I början av presskonferensen lyfte de tre kommissionärerna olika sidor av den svenska bostadsbristen och andra problematiska områden i svensk bostadspolitik. Agneta Dreber berättade om hur Handelshögskolan i Stockholm, i vilkens styrelse hon ingår, har svårt att locka internationella forskare till sig på grund av bostadsbristen. Persson påtalade det sociala bekymret att det dröjer innan ”ungdomar får sätta sitt första bo”, Wästberg lyfte den ekonomiska skadan av att människor inte kan flytta dit jobben finns, och Dreber talade om att dynamiken och rörligheten på svensk bostadsmarknad måste öka. Som exempel på andra bostadspolitiska problemområden lyfte Persson svårigheten för små avfolkningskommuner att förnya sina åldrande bostadsbestånd när invånarna blir färre, och Wästberg nämnde den tilltagande trångboddheten i Sverige.

Under hösten kommer Nybyggarkommissionen att möta sakkunniga och experter inom bostadsmarknad och bostadspolitik, liksom företrädare för bygg- och fastighetsbranschen och politik. I januari 2014 presenterar de en rapport innehållande bland annat ett program med förslag på genomförbara politiska åtgärder i syfte att öka det svenska bostadsbyggandet från dagens cirka 26 000 bostäder om året, till nödvändiga 40 000 bostäder per år.

Wästberg sade att då ingen av de tre kommissionärerna har några ambitioner att väljas om till något politiskt förtroendeuppdrag så har de bättre förutsättningar än valda politiker att leverera bra och genomförbara förslag på nödvändiga lösningar. Hyresregleringarna kom inte helt oväntat på tal under presskonferensen. Både Persson och Wästberg ställde sig försiktigt positiva till att avreglera bostadsmarknaden, så länge det sker på ett ”socialt acceptabelt” sätt. Persson poängterade emellertid att han inte vill ”binda sig till en diskussion som ska utmynna i att hyresregleringarna ska avskaffas.”