Kvällstidningarna skapar myten om Almedalen

Kvällstidningarna är själva med och bygger myten om Almedalen. De framställer Almedalsveckan som något ”nästan magiskt, som ett slagfält för den sista striden”, till stor del för att försvara och förklara de enorma resurser som de lägger ner på politikerveckan.

Det konstaterar Alice Stenström, som alldeles nyligen blev färdig med sin C-uppsats vid Södertörns Högskola, ”När alla vill höras – nyhetsvärde under Almdelen”.

- Jag funderar mycket på hur lata journalister faktiskt kan vara. Det finns så många riktiga och viktiga nyheter som aldrig når ut. Det verkar som att mycket av rapporteringen är förplanerad, och journalisterna riktar nästan enbart in sig på stora partier eller partier i kris, säger Stenström.

Alice har gjort en kvantitativ studie av Aftonbladet och Expressen, och gått igenom samtliga artiklar i papperstidningarna under Almedalsveckan åren 2010 och 2012. Nästan hälften av innehållet är av ren underhållningskaraktär. En stor del av innehållet är förproducerat och strikt mallat, och det krävs oftast någon extraordinär händelse för att klämma sig in emellan recensioner av talen, politiska utspel och den mer renodlade underhållningen.

- 2010 dominerade förstås Sven-Otto Littorins avgång totalt. Samtidigt var det ett valår, och det skrevs mycket mer om riktiga nyheter, det vill säga saker som påverkar oss väljare rent konkret.
35 procent av innehållet i båda tidningarna 2010 var det Alice kallar ”riktiga” nyheter, jämfört med endast 6,3 procent är 2012. Då dominerade istället artiklar om valkampanjer, personnyheter och budskapsdiskussioner. Alice tror att detta år kommer att bli liknande:

- Det är ju inte valår, så det blir nog mycket personsnack, vem som bildar allians med vem och kampanjdiskussion.
Alice bästa tips för Almedalen-noviser är att följa de sociala medierna, där hon tycker att man ofta får en mer rättvis bild av det som verkligen händer under veckan.

- På kvällarna delas många blogginlägg som kan vara intressanta. Men det allra bästa är förstås att vara på plats och delta själv, avslutar Stenström.