Videoanalys: Annie Lööfs tal i Almedalen

Ett trevligt levererat tal med oklarheter och intern kritik mot Alliansens avsaknad av reformiver. Se [[Anders Eriksson]], [[Katarina Barrling]] och [[Ida Thulin]] analysera [[Annie Lööf|Annie Lööfs]] debut som Almedalstalare.

Kommentera