Perfekta paneler en demokratifråga

[[Lina Thomsgård]] drömmer om en Almedalsvecka med paneler vi inte behöver “räkna”. Hon är frontkvinna för den ideella organisationen Rättviseförmedlingen som jobbar hårt för att synliggöra annan kompetens än den som vanligtvis syns i medierna – de medelålders vita männen.

– I en panel är all delad erfarenhet onödig, säger Lina Thomsgård. Istället bör man sträva efter så många olika infallsvinklar som möjligt. Alla paneldeltagare bör driva skilda frågor och målsättningen är att lära av varandra.

Under Almedalsveckan finns det 1 824 registrerande arrangemang. Om varje arrangemang består av en panel med fyra deltagare betyder det att 7 296 personer deltar under veckan. Efter att ha studerat almedalsprogrammet noggrant kan vi konstatera att en majoritet av paneldeltagarna är svenska män.

– Den vanligaste missen när man sätter ihop en panel är att man använder givna namn, säger Lina Thomsgård. Ofta börjar arrangörerna med att fylla 3 av 4 platser med män och sedan får de panik när de inser att de måste ha en kvinna med, och då vill de absolut ha “någon som är feminist”.

Rättviseförmedlingen vet inte hur många de har hjälpt. De uppmärksammades i Almedalen redan för två år sedan och sedan dess har deras databas vuxit till att innehålla tusentals namn. Vem som helst kan använda deras listor men det är inte skapandet av listorna som är deras viktigaste uppgift enligt Lina Thomsgård.

– Folk är villiga att anstränga sig mer själva nu. Det syns tydligt att effekten av Rättviseförmedlingen är att folk försöker i större utsträckning, delvis eftersom de vet att de får skit annars.

Av de som intervjuas, uttalar sig och syns på bild i internationell nyhetsmedia är 76 procent män och 80 procent av alla expertuttalanden görs av män, enligt Global Media Monitoring Report från 2010.

– Vill vi ha en riktigt bra debatt kan vi inte utesluta kvinnor och bara låta halva befolkningen komma till tals. Det är en demokratifråga.

Näringslivet och musikindustrin är absolut sämst på jämställdhet, vård och omsorg är ojämställt åt andra hållet och Thomsgård påpekar att en panel med bara kvinnor är precis lika problematisk som en panel med bara män. Även debatten om jämställdhet är extremt ojämställd.

– [[Anna Serner]] är ett geni, hyllar Lina Thomsgård.

Hon berättar om hur Anna Serner, vd för Svenska Filminstitutet, kuppade sitt eget seminarium. Istället för att prata om “Reklamfilm som politisk katalysator”, vilket var seminariets titel, kom allt att handla om kvinnors roll i reklamfilm; ett seminarium om jämställdhet.

– Om de hade talat om att deras seminarium skulle handla om jämställdhet hade de bara haft kvinnor i publiken. Nu bestod publiken istället av människor som var intresserade av reklamfilm, vilket var Svenska Filminstitutets syfte.

Lina Thomsgårds 3 tips för dig som vill sätta ihop den perfekta panelen:

1. Börja med de svåra och de som inte är givna. “När du får tidspress mot slutet kan du alltid ringa din vanliga kontaktlista”.

2. Tänk på hur du frågar folk. “Marianne vill inte vara med för att hon är kvinna eller Shaala för att hon är invandrare”.

3. Se på det du gör med självkritiska ögon. “Tackar alla kvinnor nej till att vara med i din TV-panel? Varför?”

När folk frågar om Lina Thomsgård vill vara med i ett sammanhang, ofta enbart för att hon är kvinna, säger hon alltid ja.

– Min egen rädsla att misslyckas botar jag med tanken att jag är en förebild för andra, när jag ser ut som en påse skridskor i Nyhetsmorgon.

Jämställdhet är attraktivt och Lina Thomsgård vet att framtidens paneler kommer vara mer jämställda. Frågan är bara hur lång tid det kommer ta innan alla röster har lika värde och vi inte längre behöver “räkna” panelerna i Almedalen.

Kommentera