Oklart om oppositionen

Hur är läget i den rödgröna oppositionen, håller de ihop och kommer de att gå till val tillsammans 2014? YouGov och Retriever försökte att i alla fall ge några ingångsvärden, men inte så många klara och tydliga svar.

Seminarium: En rödgrön röra eller en glasklar opposition?
Arrangör: YouGov och Retriever
Plats: M/S Sigyn
Publik: c:a 80
Moderator: [[Erik Blix]]
Budskap: Vi vet egentligen ingenting om hur oppositionens regeringsalternativ kommer att se ut 2014.
Citatet: ”Det som avgör val är snarare den som förlorar än den som vinner.” Torbjörn Nilsson, politisk redaktör på Fokus.

Det är två år kvar till valet. Alliansregeringen har uppenbara problem, såväl opinionsmässigt som parlamentariskt, och oppositionen är det ingen som riktigt vet hur den ser ut eller hur den kommer att gå till val. Men vilka är egentligen oppositionen? Stina Morian från YouGov och Helen Widmark från Retriever inledde seminariet med att presentera undersökningar om läget för oppositionen. I YouGovs undersökning svarar den absoluta majoriteten att det är socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Men det finns även en liten minoritet av väljarna som anser att sverigedemokraterna är den enda verkliga oppositionen. Det är emellertid ingen som anser att sverigedemokraterna är en del av ett regeringsunderlag.

Retriever har tittat på hur de tre rödgröna partierna har själva pratat om regeringssamarbete i medierna. Vänsterpartiet ser sig å ena sidan som en självklar del av ett regeringsalternativ, men gör det inte villkorslöst. Ganska kort efter tillträde markerade [[Jonas Sjöstedt]] att (v) inte skulle sätta sig i en regering tillsammans med (s) så länge de inte vill avveckla kärnkraften. Miljöpartiet skickar lite olika signaler. Deras kongressombud vill helst regera på egen hand, men om de vill regera vill de göra det tillsammans med (s) och (v). Men vad säger socialdemokraterna? Ingenting, mer eller mindre.

När det gäller politiska prioriteringar finns det dels skillnader mellan de tre partierna, men även viss diskrepans mellan partiernas prioriteringar och hur deras väljare prioriterar. 53% av socialdemokraternas väljare tycker att arbetslösheten är den viktigaste fråga, 43% av vänsterpartiets väljare och bara 34% av miljöpartiets väljare. Det är istället energifrågorna som är de viktigaste för miljöpartiets väljare. När Retriever har tittat på partiernas genomslag i media blir diskrepansen ganska tydlig. Istället för att det är miljöpartiet som syns i energifrågorna, är det socialdemokraterna som syns. Men de gör det nästan alltid kopplat till frågan om sysselsättning. Däremot är miljöpartiet det dominerande rödgröna partiet när det kommer till skolfrågor.

[[Karin Pettersson]], numera politisk chefsredaktör på Aftonbladet, tror att detta kan komma att betala sig för partiet i valet 2014, som kommenterade undersökningarna tillsammans med Fokus politikredaktör [[Torbjörn Nilsson]]. Ingen av de båda kommentatorerna trodde att det skulle bli en rödgrön valkoalition på samma sätt som vid valet 2010.
- Väljarna sa ju nej till ett rödgrönt alternativ 2010, sa Karin Pettersson, som var kommunikationschef för (s) i valet. De fick frågan och de sa nej.

Däremot menade Torbjörn Nilsson att det finns en samlad opposition, även om den är föränderlig beroende på fråga. När oppositionen, det vill säga de rödgröna tillsammans med sverigedemokraterna, samlas och röstar på samma sätt förlorar regeringen. Det har också hänt vid ett antal tillfällen. Nilsson frågade om det var någon i publiken som trodde att det var ekonomiska skäl regeringen stoppade det femte jobbskatteavdraget eller om det var det parlamentariska läget.

Karin Pettersson betonade att även om det inte finns, eller förmodligen kommer att bli, ett formellt rödgrönt samarbete, så visar väljarströmmarna mellan de tre partierna att det existerar bland väljarna. Att gå till val på samma sätt som förra gången tror hon absolut inte på. Eller alls att det skulle gjorts första gången.
- Kanske var det historiska misstaget att man trodde att man var tvungen att göra som alliansen.

Det är, som sagt, två år kvar. Och det är ännu ingen som vet hur de olika alternativen kommer att se ut. Det är nog den enda slutsats som går att dra.

Kommentera