Sverige har begärt information om användare på Twitter

[UPPDATERAD] I natt släppte Twitter sin första Transparency Report, där de bland annat listar vilka länder som begärt ut information om användare av mikrobloggen. Sverige finns med bland de listade länderna.

Rapporten, som har Google som förebild, listar vilka länder som försökt begära ut information från Twitter om användare. Det framgår hur många förfrågningar som kommit in och hur många användare eller konton det rör. Sverige har vid färre än tio tillfällen begärt ut information, men det framgår även av rapporten att Twitter nekat informationen vid samtliga tillfällen.

Syftet med Twitters rapport har varit att sätta ljuset på hur ofta regeringar har begärt ut information eller stoppat innehåll. Det framgår inte av rapporten vilka det är som begärt ut informationen och heller inte i vilket syfte informationen har begärts ut.

* * *

Makthavare.se passade på onsdagen på att fråga justitieminister [[Beatrice Ask]] om hur hon såg på att Sverige begärt ut information om Twitter-användare. Hennes svar:

- Det hade jag ingen aning om.

* * *

Tipstack till Hans G Andersson.

Kommentera