Torr herrklubb med trending titel

Storföretagens manliga representanter dunkade varandra i ryggen när diskussionen om framtiden snarare handlade om hur bra Tyskland är och att energisektorn är ett område att satsa på för unga entreprenörer med innovativa idéer.

Seminarium: Hur får vi fler unga, begåvade och djärva innovatörer och entreprenörer?
Arrangör: Swedbank, Sparbankerna, Svensk Energi, Teknikföretagen och Världsnaturfonden.
Plats: 50 kvadrat
Publik: 60 personer: 50/50 kvinnor respektive män, 30 procent under 30 år.
Moderatorer: [[Sten Törnsten]], Vice VD, Roslagens Sparbank, [[Pontus Schultz]], Veckans Affärer
Budskap: Behovet av fler unga innovatörer i Sverige
Citatet: “ABB är jättemycket bättre på kullager än vad de är i riksdagen.”

Energipolitik och ungas innovation fick sova skavfötters på dagens lunchseminarium som var ett initiativ från bland andra Swedbank, Svensk Energi och Teknikföretagen.

En rakt igenom manlig panel, med två manliga moderatorer, där ingen seminariedeltagare var under fyrtio eller över sextio, gav publiken en uppvisning i manlig retorik och machobeteenden.

Den första delen av lunchseminariet handlade om svensk energipolitik och hur vi måste ställa om vår energiförbrukning till att enbart använda förnyelsebara energikällor. Tyskland hyllades för hur de på politisk nivå jobbat med att skapa en strategi för landets energiförbrukning så att de på sikt kan ställa om till att enbart konsumera hållbar energi.

De svenska företagen, representerade av [[Johan Söderström]], VD för Svenska ABB, och [[Kjell Jansson]] VD för branschorganisationen Svensk Energi saknade en uttalad politisk vision kring hur en liknande omställning av den svenska energiförbrukningen bör gå till.

Paneldeltagarna var eniga om att de vet vad som krävs för att energiförbrukningen i Sverige ska bli mer hållbar men att de inte riktigt känner för att anstränga sig innan våra svenska politiker kommer med en uttalad strategi för hur en energiomställning ska gå till.

Nyckeln till långsiktig förändring tros vara att få ner priserna för förnyelsebar energi som vind- och solkraft, och att subventioner inte är lösningen på lång sikt.

Seminariets andra del handlade om ungas innovationer och entreprenörskap med fokus på teknik och energi. Almedalens framtidspris delades ut för första gången och gick till [[Einar Persson]], från Ngenic som startat ett företag inom energisektorn.

[[Johan Ström]] från ABB och [[Michael Wolf]] från Swedbank pratade sedan om vad som krävs för att fler unga ska vilja satsa på en framtid som entreprenörer, särskilt inom energi- och tekniksektorn.

De var eniga om att den finanseringsmodell som i dag är vanligt förekommande hos nystartade företag, med staten som kapitalförsörjare, är en dålig idé. Istället ansåg de att den bästa modellen för finansiering av nya företag skulle vara ett kluster av finansiärer där privata riskkapitalister tar rygg på entreprenörens vänner och familj.

Panelens konstaterade även att om målet är att skapa ett mer entreprenöriellt Sverige så är måttet på framgång att exporten ökar och att fler unga startar företag. Energi- och samhällssäkerhet var två områden där panelen såg stor potential för framtida innovationer. Samtidigt som de också kunde peka på ett stort behov av forskning kring den europiska ekonomin.

Trots ett intressant och engagerande ämne var det troligtvis få av publikens deltagare som gick från seminariet med någon större lust att satsa på företagande i framtiden. Den homogena panelen lyckades varken entusiasmera eller presentera några konkreta förslag på hur publikens unga skulle gå till väga för att bidra till ett mer entreprenöriellt Sverige.

Sammanfattningsvis var det mest en torr samling gubbar, utan konkreta idéer om hur framtiden för unga innovatörer skulle kunna se ut, där de unga innovatörerna verkligen saknades och de gamla rävarna höll möte med klubben för inbördes beundran.

Det positiva var att publiken, som genomlidit seminariet där de inte alls pratade om det som utlovats, i alla fall bjöds på mycket god lunch.

Kommentera