SD vill dementera voteringskritik

Sverigedemokraternas [[Björn Söder]] presenterade vid en presskonferens i Visby under partiets dag i Almedalen statistik som visar hur partiet har röstat i förhållande till regeringspartierna i riksdagen. Statistiken, som var framtagen av Riksdagens utredningstjänst, ska enligt Söder visa att partiet har en vågmästarroll och samtidigt dementera att sd inte röstar som regeringspartierna i ”nio fall av tio” som oppositionspartierna enligt Björn Söder påstår.

- Hänvisandet till hur Sverigedemokraterna ska ha röstat i riksdagens voteringar har varit ett ständigt återkommande inslag i den politiska debatten sedan hösten 2010. I ett politiskt klimat där man vill använda Sverigedemokraterna som ett slagträ är det ett tacksamt format att använda. De andra oppositionspartierna brukar man ofta hänvisa till att Sverigedemokraterna röstar med regeringen i nio av tio voteringar i riksdagen. Detta visar sig vara helt felaktigt, kommenterar Björn Söder i ett pressmeddelande.

- Vi har låtit Riksdagens utredningstjänst, RUT, undersöka detta. Statistiken visar att vi i ungefär samma utsträckning som s och mp röstat på samma sätt som regeringen.

Frågan som sd ställt till Riksdagens utredningstjänst, RUT, löd: ”Hur har Sverigedemokraterna agerat i riksdagens omröstningar under detta riksmöte? I hur många av omröstningarna har sd röstat på samma sätt som regeringspartierna[..]? Samma statistik önskas utifrån hur s, v och mp röstat.”

Statistiken visar att sd under 2010/2011 i huvudvoteringar röstat på samma sätt som regeringspartierna i högre utsträckning (69,2%) än under 2011/2012 (50,5%). Vidare, presenteras statistiken som ”en inte helt komplett sammanställning av frågor där Sverigedemokraterna indirekt fällde avgörandet genom att tvinga fram en omsvängning från allianspartierna”. Sverigedemokraterna påpekar också att: ”Om man röstar på samma sätt som regeringspartierna tar man således för det allra mesta ställning emot ett förslag från ett oppositionsparti – och inte ställning för regeringens politik vilket vissa vill påskina.”

Makthavare.se har sökt upp Björn Söder för kommentarer kring den gällande statistiken.

Den större delen av omröstningarna om regeringens politik i riksdagen är okontroversiella och saknar politisk dignitet. Det är outtalad praxis att man röstar med regeringen i dessa fall. Så hur upplysande är RUT:s statistik egentligen?

- Jag skulle tro att flertalet riksdagsbeslut tas utan votering. RUT:s statistik säger ingenting om vilken politik partierna i riksdagen bedriver. Som vi sagt tidigare så är det tramsigt att använda sig av voteringsstatistiken på det sätt som man gjort emot oss. Det RUT:s statistik visar är att det helt enkelt inte är sant att vi röstar med allianspartierna i nio av tio voteringar, varför pratet om ”nio av tio” nu borde tystna.

Statistiken bekräftar ju att sd har röstat med regeringspartierna i större utsträckning än de andra oppositionspartierna. Att det skett i lägre utsträckning 2011/12 än 2010/11 kan man tolka som att sd har anpassat sig efter kritiken. Vad är din kommentar på detta?

- Anledningen till att andelen har sjunkit är att vi lagt fler motioner och därmed har lagt fram fler egna förslag. Det har att göra med att partiets politik har breddats och att våra ledamöter blivit varma kläderna. Vad som heller inte framkommer i diskussionen är att när man ”röstar med regeringen” så röstar man för det mesta inte på regeringens förslag, utan man röstar emot förslag från andra oppositionspartier. När det handlar om kontroversiella regeringsförslag om datalagring, trupper till Afghanistan och Libyen så är det oftast socialdemokraterna som hjälper regeringen att få igenom sina förslag.

Makthavare.se har utan framgång försökt nå företrädare för socialdemokraterna och miljöpartiet för en kommentar på denna statistik.

Kommentera