Karl-Petter Thorwaldsson ny LO-ordförande

Karl-Petter Thorwaldsson är ny ordförande för LO. En för de flesta ganska okänd figur, men med tung bakgrund i arbetarrörelsens olika organisationer. Makthavare.se har tittat närmre på vem han är och vad han gjort.

LO-kongressen valde som väntat [[Karl-Petter Thorwaldsson]] till ny ordförande. Han är i dag ordförande för ABF och ombudsman på IF Metall, som också var det förbund som nominerade honom. Valet av Thorwaldsson har inför kongressen beskrivits som ett sätt att ena LO, inte minst efter konflikterna under den senaste avtalsrörelsen.

Karl-Petter Thorwaldsson inledde sin karriär i Småland, där han var aktiv i SSU-distriktet i Krononberg. Efter skolan jobbade han som metallarbetare, fram till han 1990 valdes till ordförande för SSU. Han skulle egentligen ha valts till internationell sekreterare, men då den föreslagna ordföranden blev sjuk dagarna innan kongressen blev det ändrade planer. Han kom aldrig tillbaka till verkstaden på Bröderna Hammarlund.

Som SSU-ordförande profilerade sig Thorwaldsson bland annat på begreppet “egenmakt”, som ett sätt att öka de enskilda medborgarnas makt i välfärdssystemen. Detta fick [[Göran Greider]] att kalla honom för, enligt Christer Isaksson och till kongressombudens stora glädje, “borgerlig moraltant och vandrande katastrof”. Hans ordförandeperiod anses av många ha varit lyckad, inte minst i kontrast till de åren som följde som främst präglades av interna strider och konflikter.

Efter ordförandetiden fick Thorwaldsson ett antal uppdrag, såväl inom socialdemokraterna som för regeringen. Bland annat utredde han föräldraförsäkringen, och föreslog en delning. Efter socialdemokraternas kongress 2005 kom detta förslag emellertid i skuggan. 2004 valdes han till ordförande för ABF, en post han fortfarande innehar.

I maj 2012 föreslogs han av LO:s valberedning att ta över som ordförande efter [[Wanja Lundby-Wedin]].

Kommentera