Karin Enström (m) ny försvarsminister

Efter tre veckors ledarskapsvakuum har den svenska försvarssektorn fått en ny politisk chef. Vid en pressträff meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt att Karin Enström, närmast ordförande för utrikesutskottet, blir ny försvarsminister.

För tre veckor sedan avgick [[Sten Tolgfors]]. Vid presskonferensen där han meddelade sin avgång gjorde han, med understöd från statsministern, gällande att det var planerat sedan länge, att han kände sig färdig med uppdraget sedan den sista centrala propositionen i försvarsreformen (den med regelverk kring anställningsformer för de nya soldatkategorierna) var lagd. Det hade inget med röran kring den saudiska vapenfabriken att göra. Men att det tog tre veckor att vaska fram en efterträdare vittnar om något annat.

Men så 10.30 på onsdagen stod det så klart att [[Karin Enström]], ordförande för utrikesutskottet och försvarsberedningen, tar över chefsskapet för försvarsdepartementet. 1987 tog Enström officersexamen vid Krigshögskolan, och blev kapten 1993. Enströms politiska karriär inleddes på allvar 1994 när hon valdes till kommunfullmäktige i Vaxholm, där hon även var ordförande 2002-2006. Sedan 1998 sitter Enström i riksdagen, där hon inledde sin första mandatperiod som suppleant i utrikes- och konstitutionsutskotten.

Enström har länge varit en central del i försvarspolitiken. Efter valet 2002 valdes hon in som ordinarie ledamot i försvarsutskottet, där hon satt fram till valet 2010 när hon istället tog över ordförandeskapet i utrikesutskottet. 2008 blev hon ordförande för den vilande försvarsberedningen, ett organ som inte haft några uppgifter sedan dess. Sten Tolgfors har lovat att aktivera försvarsberedningen, ett löfte Enström nu är satt att uppfylla.

Karin Enström är den första person med en tydlig försvarspolitisk profil att utnämnas till försvarsminister på många år. Hur detta kommer påverka hennes sätt att leda försvarsdepartementet och utvecklingen av sitt politikområde, återstår att se. [[Annika Nordgren Christensen]], grön tidigare försvarspolitiker i såväl försvarsutskottet som försvarsberedningen, skriver på Newsmill att hon som officer kan komma att tvingas markera tydligare oberoende gentemot Försvarsmakten än hennes företrädare. Nordgren Christensen menar även att försvarspolitiken under Enström kan komma att bli mer samarbetsinriktad och att hon har en bredare syn på säkerhetspolitiken än Sten Tolgfors.

I en intervju med Sveriges Radios Ekot säger hon att det viktigaste är att fullfölja och utveckla de reformer som regeringen sjösatt. Hon betonade även vikten av att inte bara ha ekonomisk balans, utan att försvaret även behöver en balans mellan resurser och uppgifter.

Beskedet om att Karin Enström blir ny försvarsminister har i huvudsak mottagits positivt. Två av de största försvarsbloggarna kallar henne “omvittnat kompetent” respektive “den mest kvalificerade någonsin”. Även den tidigare vänsterpartiledaren [[Lars Ohly]] skrev uppskattande på Twitter om utnämningen av hans bänkgranne i riksdagen.

Enströms bror, [[Henrik Landerholm]], har tidigare förekommit i spekulationerna kring ny försvarsminister och är nu ambassadör och civil chef för de svenska insatserna i Afghanistan. Hennes man arbetar på Försvarsmaktens högkvarter och har låtit meddela att han är beredd att byta jobb om det skulle krävas.

Karin Enström kallas sedan tiden i Moderata ungdomsförbundet för ”Kajsa”.

Makthavare.se intervjuade Karin Enström i samband med förra årets Sälenkonferens, om försvarspolitiken och försvarsreformen.

Kommentera