Opinionsläget inför 2012

Makthavare.se redovisar regelbundet olika sammanställningar av opinionsmätningar – så kallade poll of polls – och räknar om dessa till riksdagsmandat. Sammanställningarna skiljer sig åt, beroende på vilka opinionsinstitut som ingår och när mätningarna gjorts.

Oftast redovisas här Svensk Opinion, ett genomsnitt av de senaste mätningarna från Demoskop, Novus Opinion, Sentio Research, Sifo, Synovate och United Minds. Men poll of polls sammanställs även av Novus för Ekot under namnet Svensk väljaropinion. Här väger man samman siffror från Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Synovate (och alltså inte Sentio och United Minds).

Ytterligare en sammanställning görs av statsvetenskapsprofessor [[Henrik Ekengren Oscarsson]] under beteckningen Mätningarnas mätning. Denna bygger på ett viktat genomsnitt av opinionsmätningar från Sifo, Demoskop, Synovate, Novus och SCB.

Ingen av sammanställningarna omfattar än så länge siffror från YouGov, med hänvisning till att de inte mätt svensk opinion så länge att deras resultat går att jämföra.

Den senaste sammanvägning som Novus Opinion gjort för Ekot visar att socialdemokraterna och kristdemokraterna fortsätter att ha stora problem. Kd ligger här alltjämt under riksdagsspärren. S får 25,3 procent, en bottennotering i Svensk väljaropinion. Socialdemokraterna är nu nästan 10 procentenheter mindre än moderaterna, som får mycket höga 35,1 procent.

Samtidigt fortsätter miljöpartiet uppåt, till toppnivån 11,9 procent. De fyra andra riksdagspartierna – folkpartiet, centerpartiet, vänsterpartiet och Sverigedemokraterna – är enligt Ekot/Novus alla samlade mellan 5 och 6 procent, och ingen av dem visar någon större förändring i opinionsstöd.

Detta kan jämföras med Svensk Opinion (se illustration ovan), där läget är snarlikt. Här ligger s på 25,5 procent och kd utanför med 3,9. M får 34,7 och mp 11,3.

Mätningarnas mätning från Henrik Ekengren Oscarsson ger s 27 procent, m 34, kd 3,9 och mp 11,3.

Opinionsnestorn [[Arne Modig]] konstaterar på sin blogg att ”det stora som skett under året handlar om den närmast helt osannolika kollapsen i Socialdemokraternas väljarstöd”. I samband med ”Juholtaffären” under hösten tappade s i ett svep nästan var fjärde väljare. Modig påpekar också att socialdemokraterna efter den stora nedgången vidtog en rad åtgärder för att få situationen under kontroll, och tillägger att det mot den bakgrunden är ”illavarslande att stödet för partiet under årets sista månader fortsätter att minska”. Nedgången från november till december är visserligen liten men kan ändå ses som ett tydligt tecken på att den akuta krisen för partiet inte är över.

Skillnaderna mellan de tre ovan nämnda sammanställningar brukar blir extra tydliga när man räknar om deras bild av opinionsläget till riksdagsmandat:

Svensk opinion
m 34,7% – 127 mandat
fp 6,1% – 22 mandat
c 5,5% – 20 mandat
kd 3,9% – 0 mandat
s 25,4% – 93 mandat
mp 11,3% – 42 mandat
v 6,2% – 23 mandat
sd 5,9% – 22 mandat

Svensk väljaropinion
m 35,1% – 129 mandat
fp 5,9% – 22 mandat
c 5,3% – 20 mandat
kd 3,9% – 0 mandat
s 25,3% – 93 mandat
mp 11,9% – 44 mandat
v 6,0% – 22 mandat
sd 5,3% – 19 mandat

Mätningarnas mätning
m 34,0% – 125 mandat
fp 5,8% – 21 mandat
c 5,7% – 21 mandat
kd 3,9% – 0 mandat
s 27,0% – 99 mandat
mp 11,3% – 41 mandat
v 5,6% – 21 mandat
sd 5,6% – 21 mandat

I samtliga räkneexempel skulle de kvarvarande tre allianspartierna få fler mandat ihop än de rödgröna. Sd kan dock stödja de rödgröna och fälla alliansen.

Kommentera