Vilka märktes i Almedalen?

Nyligen arrangerade Makthavare.se en träff tillsammans med pr-byrån K-Street Advisors om årets Almedalsvecka. Koordinatorn [[Karin Lindvall]] från region Gotland intervjuades om enkätsvar från sommarens arrangörer, medan Retriever och YouGov presenterade varsin undersökning om mediegenomslag och hur besökare uppfattat veckan.

Hela 785 arrangörer deltog i 2011 års Almedalsvecka. Karin Lindvall berättade att en typisk arrangör representerar en intresseorganisation och har deltagit mer än två gånger tidigare. De som svarat på region Gotlands enkät tycker det var fler seminarier i år än året före, många besökare, stor konkurrens och att år 2011 var mer inriktat på samhällsfrågor och färre politiska utspel. Mer utrymme gavs för konstruktiv dialog. Arrangörernas förväntningar på veckan var i mycket hög grad uppfyllda.

De svarande uppgav sig också vara mycket nöjda med veckan som helhet – och nästan alla planerar att delta som arrangör även år 2012.

Dessa svar är intressanta att jämföra med YouGovs undersökning bland Almedalsbesökare (alltså såväl arrangörer som politiker, medierepresentanter och allmänhet). Av dessa uppgav sig hela 89 procent vara nöjda eller mycket nöjda med årets Almedalsvecka, berättade YouGovs [[Stina Morian]]. Den grupp som var minst nöjd var journalister (7 procent missnöjda) – och mest nöjda var företagsrepresentanter (94 procent nöjda/mycket nöjda).

Region Gotland räknar med att Almedalsbesökarna gör av med c:a 110 miljoner kronor per år, inför och under veckan. YouGov kunde visa att hela 86 procent uppger att de kommer att satsa lika mycket eller mer år 2012. Pratet om att veckan slagit i taket eller att det skulle finnas ”mellanår” verkar alltså helt enkelt inte stämma.

Redan tidigare har det uppmärksammats att Expressen ansågs vara det medieföretag som i år bevakade veckan bäst. Därefter följer SVT och Resumé. Men på en delad fjärdeplats hamnar Makthavare.se jämsides med Aftonbladet, vilket får ses som otroligt hedrande för en ideellt arbetande redaktion.

Och att det mediala intresset för Almedalen ökat genom åren kunde Retriever bekräfta:

Retriever hade inför seminariet också granskat vilket medialt genomslag olika ledande partiföreträdare haft i samband med årets Almedalsvecka. Bland partisekreterarna hamnade moderaternas [[Sofia Arkelsten]] i solklar topp, rapporterade Retrievers [[Therése Olsson]]. På andra plats kom centerpartiets [[Michael Artursson]], och därefter Sverigedemokraternas [[Björn Söder]]:

Av partiledarna dominerade [[Håkan Juholt]], följd av [[Fredrik Reinfeldt]] och avgående [[Maud Olofsson]] – som fick mycket uppmärksamhet för att hon höll sitt sista Almedalstal som partiledare:

Men Retriever hade också mätt genomslaget för ytterligare en grupp partiföreträdare: rookies och oldies:

Av dessa var det huvudkandidaterna till att ta över centerpartiet – [[Annie Lööf]] och [[Anna-Karin Hatt]] – som bäst tävlade om uppmärksamheten med [[Mona Sahlin]].

Juholt vann alltså medieuppmärksamhetsligan bland partiledarna. Hans namn stod också ut när YouGov bad Almedalsbesökarna nämna vilka personer som var årets mest omtalade:

Värt att notera är att när samma människor fick svara på frågan vilken partiledare som var bäst i år så vann Fredrik Reinfeldt. 25 procent röstade på honom. Snackisen Juholt hamnade i denna lista bara på tredje plats (16 procent), och fick se sig slagen av [[Gustav Fridolin]] (19 procent). Just denna mätning visade också på stora skillnader bland de svarande. De Almedalsbesökare som räknade sig till gruppen ”journalister” ansåg nämligen att Håkan Juholt var allra bäst (37 procent), följd av Fridolin (22 procent) och Olofsson (19 procent). Först i bottenligan hittar vi [[Jan Björklund]] och Fredrik Reinfeldt (7 procent vardera). Bland näringslivsföreträdarna som svarat var dock Reinfeldt entydigt bäst (hela 43 procent svarade honom), följd av Fridolin, Olofsson och Björklund – med Juholt på jumboplats.

Sist men inte minst kan vi redovisa vilka varumärken Almedalsbesökarna i YouGovs undersökning tyckte dominerade i år:

Tidigare nämnda Expressen sticker ut, liksom Almedals-veteranerna Almega. Även Saco. Lärarförbundet och SHR gör avtryck. Men de som fullständigt vann striden om besökarnas uppmärksamhet tycktes vara KRIS, Kriminellas revansch i samhället. Detta bidrog starkt till att KRIS senare under kvällen förärades hedersutmärkelsen Årets Almedarling.

Kommentera