Håkan Juholts sommartal

[[Håkan Juholt|Håkan Juholts]] sommartal på söndagen var hans första som partiledare och hela atmosfären andades förväntningar. Det var ett tal för de redan frälsta och därför kunde Juholt fokusera på ideologi. Där är han på mammas gata och hans retorik fungerar.

Talet inleddes med en beskrivning av Västertorp, områdets framväxt och kultur, vilket Juholt lyckades knyta an med sin ideologiska övertygelse, för att sedan kunna komma in på sitt ideologiska linjetal.

Det var ett storstadstal med fokus på frågor som berörde stockholmare i sin vardag, med fokus på bostäder och kollektivtrafik.

I dag står 330 000 personer i bostadskö i Stockholm. Förra året byggdes det 125 studentlägenheter i hela Sverige. Juholt lovade ett lagförslag om att det vid byggnationer av nya områden ska vara lag på en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

När det kom till kollektivtrafiken talade Juholt om behovet av att bygga ut kollektivtrafiken i Stockholm. Detta, menade Juholt, är en förutsättning för att Stockholm ska växa till en modern grön stad.

- Det handlar om att vilja och prioritera, sa Juholt.

Andra ämnen som berördes var skola, jobb och jobbskatteavdrag.

På skolområdet talade Juholt om behovet av en sammanhållen skola där alla har möjlighet till en bra utbildning, om att resurser ska delas ut efter behov och vikten av en kvalitetssäkrad skolan. Applåderna kom när han tydligt sa:

- Ja till skattepengar till skolan. Nej till skattepengar i skatteparadis.

238 000 unga i åldrarna 18-24 saknar i dag jobb att gå till, och Juholt konstaterade att fyra jobbskatteavdrag inte har lett till fler jobb. Det behövs snabba insatser och han föreslog därför alla ungdomar ska ha rätt till tre veckors sommarjobb med avtalsenliga löner.

Sist men inte minst talade Juholt om pensioner och lovade att i höstens budget komma med förslag på att lön och pension ska beskattas lika.

Inte många nya förslag när det kommer till jobb, skola och pensionärers privatekonomi, utan ungefär samma som socialdemokratin gick till val på 2010.

Om nu avsikten är att socialdemokratin ska vända på varenda sten för att vinna nästa val, så börjar det bli dags att komma med nya förslag när det kommer till jobb och skola. Annars blir det svårt att vinna nästa val, trots en karismatisk ledare.

Kommentera