Asyl beror på enskildas kompetens

”Hur många av samma kön har du haft sex med?” hbt-flyktingar kan få minst sagt intima frågor av Migrationsverkets handläggare. Och om personen får stanna eller ej tycks många gånger bero mer på den enskilda handläggaren än på svensk lag. Den slutsatsen drog publik och paneldeltagare på Ung Vänsters seminarium om hbt-flyktingar.

Om du har levt ”i garderoben” förekommer det ingen hotbild mot dig om du återvänder, är en spridd åsikt. Vet ingen att du är homosexuell kan du inte straffas för det. Andra ger avslagsbesked till asylsökande trots att det förekommer dödsstraff för homosexualitet i landet de avvisas till – eftersom dödsstraffen ganska sällan verkställs, eller chansen att åka fast är liten.

[[Carlos Diaz]] arbetar med att utbilda Migrationsverkets personal i hbt-frågor. Det kan handla om vad det innebär att komma ut, vad öppenhet innebär, och varför det kan vara viktigt för den enskilde, hur det påverkar vardagen. En vanlig fråga, berättar Carlos, är hur man kan ta reda på om en asylsökande verkligen är hbt-person.

– Det finns mycket misstänksamhet, många är rädda för att bli lurade.

Hbt-kompetensen på Migrationsverkets enheter är ytterst varierande, enligt Carlos.

– Vissa chefer tvingar sina medarbetare att gå en utbildning, men de flesta som går mina kurser gör det för att de själva sökt, de vill förbättra sin kompetens, säger Carlos.

[[Stig-Åke Petersson]] är RFSL:s flyktinghandläggare och har arbetat med hbt-flyktingars rättigheter i många år. Han menar att det är viktigt att nyckelpersoner i hela asylprocessen har tillräcklig hbt-kompetens.

– Om man berättar sent i asylprocessen får processförarna ett väldigt tungt ansvar. Det är en viktig grupp som vi tyvärr inte kommer åt, de tycker ofta att de vet allt de behöver veta.

– Landinformationen är otroligt viktig, säger [[Aino Gröndal]], ordförande för RFSL i Uppsala, tillika juridikstuderande på sista terminen. Aino skrev förra året en längre uppsats om hur lagstiftningen tillämpas i asylprocessen, och om hur det kan komma sig att ett avslag hos Migrationsverket förvandlas till ett bifall i migrationsdomstolen. Det är inte lagen eller förarbetena det är fel på, utan tillämpningen, menar Aino.

– När migrationsdomstolar beviljar asyl beror det ofta på just landinformationen. Då gäller det att den är korrekt, och att den ger hela bilden.

[[Mira Unde]] från Ingen människa är illegal Stockholm menar att det enda sättet att helt undvika att skicka människor till våld eller död är fri invandring.

– Enskilda handläggare kommer alltid att fatta några felaktiga beslut. Fri invandring, att rättigheter inte beror på var man föds, är enda lösningen.

Kommentera