Klädkoder i maktens korridorer

[[Andreas Carlgren|Andreas Carlgrens]] skinnjacka blev en modesnackis i maktens korridorer under våren och aktualiserade debatten om klädkoder.

Makthavare.se kan avslöja att vid sidan av de Facebookuppdateringar som anmärkte på miljöministerns klädsel gick det ut ett meddelande från riksdagsförvaltningen som klargjorde vad som gäller när det kommer till klädsel i kammaren.

”Det finns inga skrivna regler om ledamöternas klädsel, men det är vårdad stil som gäller för både kvinnor och män. För männen innebär det kavaj eller kavajliknande kofta. Slips är dock inte nödvändigt. Skulle en ledamot ha glömt kavajen finns det kavajer att låna på kammarkansliet”, står det på riksdagen webbplats.

Makthavare.se frågade talmannen [[Per Westerberg]] om talmannen påtalar ledamöters klädsel och fick till svar att ”Det händer, men det sker diskret. En påminnelse om att vårdad klädsel gäller i kammaren kan också framföras av de vice talmännen eller möjligtvis av gruppledarna.”

Av vad som framgår i den text som publicerats på riksdagen.se kan man tydligt se att klädsel är ett känsligt ämne när det kommer till kvinnor och texten hänvisar bara direkt till hur männen ska klä sig. Inget om kvinnors klädsel mer än vårdat, vilket lämnar en del frågetecken. Vi frågade talmannen om han gör någon skillnad mellan män och kvinnor och fick till svar ”Nej. Det är vårdad klädsel som gäller”.

Makthavare.se:s stilredaktion kan däremot ge riksdagens kvinnor tipset att klä er som om ni var i kyrkan. Tänk på att vara folkvald innebär att göra sig förstådd av medborgarna, låt inte kläderna tala så högt att vi inte hör vad ni säger.

Kommentera