Förskola i Almedalen – men inte för blöjbarn

För tredje Almedalsveckan i rad erbjuder Svenskt Näringsliv sommarförskolan Debattingen.

På Debattingen kan man lämna sitt barn en liten stund eller hela dagen och förskolan erbjuder ett omfattande program med möjlighet till utflykter varje eftermiddag.

Debattingen genomförs i samarbete med de fristående förskolorna Ulna Förskolor, Pysslingen, Helianthus Mobila Förskolor samt Växa i Visby och initiativet är också ett sätt att skapa uppmärksamhet kring en del av tjänstesektorn som Svenskt Näringsliv menar har stor tillväxtpotential.

- Almedalsveckan är ett utmärkt tillfälle att i praktiken berätta för en bred publik om ett exempel på de välfärdstjänster där privata och offentliga aktörer finns sida vid sida, säger [[Robert Thorburn]] från Svenskt Näringsliv.

Ur ett småbarnsförälderperspektiv kan man dock reagera på att Debattingen uttalat inte utför blöjbyten samt att föräldrarna förväntas hämta barnen vid lunchtid och själva ge dem mat men Svenskt Näringsliv menar att detta är på grund av praktiska omständigheter och säkerhetsmässigt tänkande.

- Av naturliga skäl har vi inte samma möjlighet som vid en vanlig förskola att ingående lära känna barnen och föräldrarna för att därigenom få kännedom och kunskap om eventuella allergier. Detta gör att vi helt valt att avstå från att erbjuda möjligheten att äta på förskolan. Dessutom är det också bra för barnen att träffa sina föräldrar under dagen. Och eftersom verksamheten i huvudsak pågår utomhus, i en park, finns det inte praktiska möjligheter att hantera blöjbyten med krav på hygien, säger Robert Thorburn.

Nytt för i år i Almedalen är att Kommunal slår ett slag för barnomsorg på obekväm arbetstid och under måndagskvällen erbjuder Kvällis. Mellan 18:30-21:00 kan de som jobbar kvällstid få hjälp med barnpassningen.

Kommentera