Bildextra: Almedalsmingel

Bilder från Makthavare.se:s och K-Street Advisors Almedalsmingel, signerade [[Tobias Björkgren]]:Kommentera