Bildextra: Almedalsmingel

Bilder från Makthavare.se:s och K-Street Advisors Almedalsmingel, signerade [[Tobias Björkgren]]:Av Makthavare redaktionen

Vi tycker politik är så roligt att vi tar det på allvar!

flipflopinteractive