Juholt och Jämtin unplugged: pressträffen ord för ord

S nya ledning mötte medierna. Makthavare.se återger [[Håkan Juholt|Håkan Juholts]] och [[Carin Jämtin|Jämtins]] svar vid pressträffen.

Juholt:

-Hej igen. Jag tror det finns förutsättningar för att prata lite mer politik idag än den dag då valberedningen hade presenterat mig som kandidat, och lite mer än igår då jag precis hade blivit vald som ordförande. Carin och jag står till ert förfogande här en stund och vi börjar i den ordning som ni känner till bättre än vad vi gör.

(Fråga från media, ohörbar):

-Slutsatsen är följande. Det som ligger framför oss nu är med största sannolikhet ett antal år med en växande, god ekonomi. Jag, Carin, vi socialdemokrater, ser inget som helst behov av att höja skatteintaget. Däremot kommer det sannolikt finnas behov av att justera och förändra i skatterna. Därför vårt fokus måste var att inte en enda krona ska tas in av medborgarna i skatt än vad vi behöver för att åstadkomma största möjliga, bästa tillväxt och välfärd. Och därför så ska skattepolitiken vara väldigt tydligt kopplad till nödvändiga investeringar för tillväxt. Vi socialdemokrater som har blivit valda nu, verkställande utskottet som har valts, vi ser inte framför oss att vi i Sverige behöver höja skatter. Skatterna kommer med största sannolikhet behöva förändras. Det ska vi titta litegrann på.

-Det som ligger framför oss som sagt var, som vi känner, det är ett antal goda år. Då blir den viktiga frågan för alla politiska partier: hur ska vi använda dessa goda år på bästa sätt, så att de som kommer efter oss också får goda år. Vi ska säkerställa att vi satsar på kunskap, på utbildning och investeringar, på ombyggnad, det som gör Sverige till en växande ekonomi, så att det också kan ge överskott och välfärd i framtiden.

-Vår utgångspunkt i skattepolitiken är att den ska främja långsiktig, värdeburen tillväxt. Men exakt hur det kommer se ut, det kommer ni inte kunna få svar på idag. Vi har ännu inte utsett vår ekonomiske talesperson och jag känner ett visst ansvar för att denne person ska vara med i processen.

(Fråga från publiken: Förmögenhetsskatt?)

-Det är precis en sådan fråga. Vi har bensinskatt, vi har förmögenhetsskatt, vi har ROT, vi har RUT, vi har olika klimatskatter, vi har en tabell av skatter som är oerhört lång. Och vi ska se över dessa, så att de syftar till att långsiktigt bygga Sverige starkt. Så att vi inte från medborgarna tar ut en enda krona mer i skatteuttag än vad som behövs för investeringar för tillväxten och välfärden. Och det är ett ansvar som vi har tagit tidigare, och kommer att ta i framtiden.  Men hela denna genomgång av alla olika skatter där jag ska säga flipp eller flopp, idag, kommer jag inte att göra.

-Låt oss nu få utse en ekonomisk talesperson, låt oss få invänta regeringens vårproposition, låt oss få börja arbeta med vår första vårbudget, sen kommer vi steg för steg att presentera en politik som syftar till att skattepolitiken ska främja tillväxt, tillväxt som leder till förstärkt välfärd. Och det kommer att innebära en del förändringar: ja.

(Fråga, står ni fast angående föräldraförsäkringen?)

-Ja, vi låter alla de beslut vi tagit stå fast som vi har tagit. Jag sa i mitt tal att jag som nyvald partiordförande…nu är det ju så att jag pratar ju så mycket, så….Carin kommer snart att få kommentera denna fråga också. Det är inte så i vårt parti att om man väljer en ordförande så är det den som ändrar politiken efter några timmar. Vi genomför inte den sortens kupper. Våra kongressbeslut ligger fast. Våra kongressbeslut ligger fast till dess de omprövas- eller inte. Riksdagsgruppens beslut ligger fast till dess att nya beslut tas. Och därmed, de ställningstaganden vi har tagit, de ligger fast tills dess vi möjligen omprövar dem. Inget sådant är aktuellt i det fallet, jag vet inte om du Carin vill kommentera…

Carin Jämtin:

-Det vill jag gärna, och oroa dig inte, jag kommer också att prata. På förra partikongressen så var det här en av de stora debatterna. Det var det också på kongressen innan och vi tog ett väldigt tydligt ställningstagande som utgår från barns rätt till båda sina föräldrar. Oavsett om det är en mamma eller en pappa eller någon annan föräldrakonstellation så har man rätt till båda sina föräldrar och vi vill därför se till att det framför allt är pappor som tar föräldraledigt, att det är en större andel pappor som tar föräldraledigt, och den modell som vi då valde att ställa oss bakom var en treddelning av föräldrapenningen, men med målsättningen såklart att det ska vara…eh…att en större andel ska bli hälften hälften. Och det är utifrån barnets bästa.

(Fråga om vinster i välfärden i nordisk jämförelse)

Juholt:

-Ja, vi ska först identifiera om det finns såna exempel, problemen, det har vi gjort. Vi har regleringar i våra nordiska grannländer. Jag har pratat med mina nordiska kolleger. Det är inte unikt att vi i Norden har olika samverkansformer. Vi tittar på hur man gör i Danmark, Norge, Finland. vi lyssnar in hur olika länder och olika partier har agerat. Vi har ingen snabb lösning på detta nu heller, men: vi reagerar väldigt starkt på när pengar från våra skattebetalare går direkt till väldigt stora vinster i skatteparadis istället för att stanna i verksamheter. Såsom skola, vård och omsorg. Istället för att stanna i en ytterligare lärartjänst, ytterligare någon anställd i barnomsorgen, ytterligare någon anställd i äldreomsorgen. Utan att skatteuttaget från medborgarna är i den omfattningen att det dessutom ger en direkt överflyttning av pengar ut ur landet, det reagerar vi emot, vi beskriver det som avarter. Det har ingenting med olika alternativa driftsformer att göra.

-Vi kommer titta på hur vi ska säkerställa så att skattebetalarnas pengar används på det sätt som det i första hand är avsett. Och det där är en synnerligen viktig fråga för oss. Vi kommer att komma tillbaka till den, lita på det, vi ser en utveckling nu som vi inte välkomnar. Vi ser en utveckling som drivs åt fel håll. Och vi ska titta på det, vilka verktyg som finns och hur man har gjort i våra grannländer och vad vi själva kan göra. Lita på att vi kommer att komma tillbaka med förslag kring det.

(Fråga om skatter)

-Ja, jag tror inte vi bör börja lista dem nu, jag är angelägen om att en ekonomisk talesperson är med på den här resan. Vi formar nu ett nytt lag. Jag har pekat på, som ordförande för socialdemokraterna, den färdriktning som jag känner att vårt parti ska gå. Som jag känner ett stöd för att vårt parti ska gå. Hur vi vill förändra samhället. Hur vi vill åstadkomma denna kunskapsbaserade tillväxtekonomi, en värdeburen tillväxt. Det där har vi pekat på i ett antal exempel, jag har beskrivit utvecklingstendenser som jag tycker är felaktiga, jag har beskrivit utvecklingstendenser som jag tycker att politiken borde ta tag i och göra nånting åt.

-Och får jag det mandatet vilket jag räknar med att det nya verkställande utskottet och de andra personerna som kommer att samlas runt omkring sig, ja vi delar den här bilden, då sätter vi igång med detta hantverk. I förslag, dag för dag, hela vägen framåt. Det kommer att komma på detta område. Där är vi inte idag, men färdriktningen är den.

(Fråga: när utses en ny ekonomisk talesperson?)

-Ja, det sker ganska snart.

(Fråga: Målet full sysselsättning, hur ska ni nå dit?)

-Målet är full sysselsättning, och då finns det ju inte EN snabb fix.Det är väldigt noga med att säga detta. Målet är full sysselsättning, full sysselsättning bygger på att det är tre olika parter, näringsliv, fackföreningar, det offentliga, där är politiken. Det bygger på att vi matchar utbildningen mot arbetsmarknaden. Vi är ett land idag där vi har massarbetslöshet samtidigt som vi har arbetskraftsbrist. Då har politiken kapitulerat. Då har politiken inte klarat sin uppgift. Politiken måste säkerställa att utbildningen är på sådant sätt organiserad, att den motsvarar morgondagen och morgondagens näringsliv.

-Det där walk-over och tilltro till att marknaden löser allt det där, det tror vi inte på. Och vi ser att det heller inte fungerar. Så det handlar om aktiv arbetsmarknadspolitik, det handlar om utbildningspolitik, det handlar om investeringar, det handlar om kunskap, det handlar om att bygga om Sverige. Det handlar om att göra investeringar, nu, här så att det leder till tillväxt och välfärd också för dem som kommer efter oss.

-Valet kommer handla om, politikens val kommer att handla om hur vi ska använda de goda år som ligger framför oss, njuta oerhört mycket nu på vår egen kammare, eller investera i framtiden, investera så att också de som kommer efter oss kommer ha möjlighet att njuta. Vi kommer ge ett antal såna exempel.

(Fråga: Kan du säga något om kärnkraften? Särskilt mot bagrund av vad [[Mona Sahlin]] sa.)

-Ja, det är inga problem. Absolut. Jag kan säga så här: de förfärliga kärnkraftsolyckorna i Japan, som innebär enorma konsekvenser för japansk ekonomi, som innebär enorma påfrestningar för den japanska ekonomins möjligheter till tillväxt, för näringslivet, som får hälsokonsekvenser där vi mäter radioaktivitet nu, här i Sverige, dessa olyckor har inte på något sätt förändrat min inställning till kärnkraften. Men jag undrar om det har förändrat statsministerns.

-Det jag vill säga är att vi är ett oerhört energiberoende land. Vi är ett oerhört kärnkraftsberoende land. Vår basindustri kräver tillgång till el och energi. Det innebär att vi måste ha en långsiktighet i energipolitiken. Den energipolitik som vi har idag, den bygger på två rösters övervikt i riksdagen. Och den är helt utlämnad till den folkliga opinionen. Det håller inte. Energipolitiken måste tas på större ansvar än så.  Den måste vara långsiktig och bygga på breda överenskommelser. Kärnkraften är en ändlig energikälla. Den kommer att fasas ut,  vi behöver göra blocköverskridande överenskommelser för hur detta ska gå till. På ett ansvarsfullt, ansvarstagande sätt. Mona och jag har precis samma syn.

(Fråga: Vad har du för syn på företagande?)

-Företagandet är ju utan tvekan grunden, basen för en växande ekonomi och välfärd. jag tror inte ens någon ung moderat skolungdom skulle kunna säga idag att socialdemokraterna vill förstatliga varenda korvkiosk, varenda företagande, varenda firma.  Jag tror inte ens det kommer upp i en MUF-debatt längre. Alltså, den bilden måste vi väl ändå ha lämnat bakom oss. Vad det handlar om är att skapa förutsättningar för att företagandet också kan, har köpstarka kunder. Företagandet mår bra av att också den som är arbetslös kan köpa en cykel till sitt barn, en jacka, eller gå på bio. Företagandet mår bra av att också den som är sjuk har råd att köpa en bok, en tidning. Företagandet mår faktiskt bra av att barnfattigdomen utrotas, så att dessa barn kan få köpa saker och upplevelser tillsammans med andra barn.

-Så företagandet skulle må väldigt bra av en satsning på jämlik ekonomi som faktiskt bygger bort barnfattigdomen. Så den här idén nu om att Carin och jag lägger ut en plan där vi ska socialisera korvkioskerna, det tror jag inte någon kommer vilja måla på oss.

(Fråga om arbetslöshetsförsäkringens ”Fas 3″, ”gratis arbetskraft” osv)

-Regeringen har med en närmast kirurgisk precision slagit sönder vår sjukförsäkring, fantasirikedomen där har varit överraskande, hur duktiga man har varit på detta. Man har dessutom levererat en arbetsskadeförsäkring, en arbetslöshetsförsäkring, en a-kassa, som innebär att bara 4 procent av de som är arbetslösa har en möjlighet att få 80% i a-kassa. Det här är naturligtvis ett helt nytt Sverige som växer fram.Vi kommer att presentera ett ganska omfattande program när det handlar om hur sjukförsäkringen och a-kassan ska förändras. Jag gör inte det här idag, men absolut, det står i centrum för vår politiska diskussion och samtal.

-För att det är dessa instrument, dessa försäkringssystem, det är ryggraden i denna välfärdsmodell, det är innanförskapets samhälle som vi talar om. Att vi faktiskt har plats under ett gemensamt paraply, att vi inte puttas ut i ösregnet. Att allt läggs på oss själva, att vi är skuldbelagda.

-Sen handlar det om, när det gäller a-kassan, det ÄR en omställningsförsäkring, det ÄR en ansvarsfördelning mellan den arbetslöse och det gemensamma samhället, men idag ligger hela ansvaret på den arbetssökande, på den som är arbetslös. Det tycker vi är fel.

Carin Jämtin:

-En utmaning här som vi måste komplettera lite med, det är att socialpolitiken i mångt och mycket bedrivs på kommunalpolitisk nivå, och det syns ju väldigt tydligt i många kommuner hur regeringens a-kassa och sjukförsäkringspolitik gör att kommunernas kostnader ökar. Vi kommer att jobba en hel del med de socialpolitiska frågorna tillsammans mellan riksdagsgrupp och kommunalpolitiker men framför allt partistyrelse, arbetarkommuner och partiföreningar, för att vi ska utveckla socialpolitiken runt omkring i landet.

(Fråga om skatter i tjänstesektorn)

Håkan Juholt:

-Det vi ska skattefinansiera måste långsiktigt var det som garanterar tillväxt och utveckling i landet. Vi ska se över dessa olika möjligheter till avdrag och subventioner som idag finns. Därför att vi ska använda de goda tiderna till att göra nödvändiga investeringar i kunskap, bygga om Sverige klimatsmart, infrastruktur, för att vi på så sätt i framtiden ska kunna vara ett rikt land. Jag svarar inte på den frågan idag, den inkluderas i hela den här översynen av skatterna som vi kommer att arbeta med.

(Fråga om specifik position Juholt haft i skattepolitiken, om han står fast vid den)

-Ja, tänk om jag är det idag också. Men jag har tidigare sagt att det socialdemokratiska partiet leds inte på ett sådant sätt att en ordförande är VD. Det är ingen bolagsstämma, vi är en folkrörelse. Det är ett stort parti, och den ekonomiska motion vi lägger fram, det är resultatet av våra diskussioner. Jag är däremot redan i februari och idag övertygad om att det vi ska använda skattebetalarnas pengar till, det vi ska använda skatten till, det ska fokusera på att skapa långsiktig tillväxt och växande välfärd. Det måste var det primära.

(Fråga om [[Mikael Damberg]] och posten som ekonomisk talesperson).

-Jag har svårt att inte se Mikael Damberg på någon post överhuvudtaget, det är en alldeles fantastisk person.

(Journalistens nästa fråga handlar om att Mikael Damberg snart ska vara i TV)

Juholt:

-Ja just det, Mikael ska vara i TV….Tv i morgon ja….ja…(alla skrattar)

(Fråga om reglering av ekonomin)

Juholt:

-Den regleringen, instrument för reglering, vet jag att framför allt den ekonomiske talespersonen som ska utses inom kort har skrivit en hel del om. Har talat en hel del om. Jag vill inte ge mig in i detta.

(Journalistfråga om statens ansvar för elpriset, detaljer ohörbart).

-Ja, det där är inte speciellt nytt tänkande, utan det är ju en ekonomi där det offentliga och det privata kompletterar varandra och har olika uppgifter. Och jag försökte faktiskt peka på den drivkraft som också insatser i det gemensamma har. Att den tillväxtkraft som insatser i det gemensamma har, och det där har varit oerhört framgångsrikt och jag står upp för detta. Den ödesbundna tilltro till att marknaden, bara den får härja fritt, löser alla människors behov, den har vi aldrig trott på. Politiken kan inte sitta på läktaren och se på när elpriserna blir så höga att både företag och enskilda knappast klarar av räkningarna, när både den enskilde medborgaren i sitt hem har problem, men också basindustrin, då kan ju inte politiken säga ”det där är ingenting som berör oss, vi tittar på när det faller”. Politiken har ett ansvar att gripa in där avregleringar inte blivit så som man tänkt sig.

-Självklart finns det möjligheter att omreglera och påreglera om marknaden själv inte klarar de uppgifter som vi i demokratisk ordning ansett att den ska klara. Det där är vi öppna för, vi kommer att komma tillbaka till detta.

(Fråga om bortre parentes i a-kassan).

-A-kassan ÄR en omställningsförsäkring. Ingen ska kunna gå år efter år efter år passivt och lyfta a-kassa. Det finns ingen som vill detta, men det finns ett ansvar från samhällets sida, från statens sida, från oss gemensamt, att faktiskt skapa förutsättningar för utbildningar, praktikplats, träning, många andra saker som öppnar dörren till arbetsmarknaderna. Inte bara lägga hela ansvaret på den arbetslöse. Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring, det är inget evigt projekt, nej.

(Fråga om  skatter och elpriser igen)

-Trots dessa skatter så visar elbolagen vinster som vi aldrig någonsin tidigare i historien har sett.

(Förljdfråga om skatterna).

-Jag konsterarar att trots dessa skatter så resulterar det i vinster som vi aldrig någonsin tidigare har sett. Därmed sker ju ett enormt överuttag på kunderna, såväl företag som enskilda. Jag kommer inte ge mig in i en diskussion om skatterna idag, MEN, vi kommer gör en översyn av de skatter som finns, de skatteinstrument vi har, så att det de syftar till, levererar långsiktig kunskap och tillväxt. Men skatterna är inte problemet när det gäller de höga elpriserna. Det är de synnerligen giriga elbolagen som tar ut sina överpriser.

(Fråga, delvis ohörbar, om pensionerna)

-Nu har vi gjort som så idag att vi har bjudit in LO, TCO och SACO för att tillsammans sitta och gå igenom: hur blev det nya pensionssystemet? Hur blir det för våra löntagare, tjänstemän och akademiker? Det är väldigt många som idag riskerar att inte ens komma upp i hälften av sin inkomst i pension. Och då finns det ju ett antal verktyg att ta till, om vi kommer fram till att vi inte kan accaptera en så låg pension i framtiden.

-Det vi gemensamt kommer fram till kommer vi att föra samtal med regeringen om. Därför för mig är inte det viktigaste att göra plakatpolitik av pensionerna, utan för mig är det viktigaste att vi åstadkommer en långsiktigt hållbar lösning av pensionsöverenskommelsen, som sträcker sig över en kanske trettio, fyrtio eller femtio år, mellan partierna, över blocken, men framför allt som inte endast är samhällsekonomiskt robust, för det är viktigt, men den måste också vara robust för medborgarna.

(Fråga: Vad tycker ni om Förbifart Stockholm?)

Carin Jämtin:

-Ja, vi har en väldigt tydlig åsikt om Förbifart Stockholm, jag vet att riksdagsgruppen också delar den åsikt som vi både socialdemokrater i Stockholms län och Stockholms kommun har, Förbifart Stockholm är helt nödvändig för tillväxten och utvecklingen i Stockholm. De flesta arbetsplatserna i den här regionen finns på norra sidan, inte på södra sidan, däremot är det betydligt fler som bor på den södra sidan, ASTRA i Södertälje och så vidare behöver transportera sig till Arlanda. Som sagt, för tillväxten och utvecklingen i Stockholm så behövs Förbifarten. Men det behövs också, minst lika viktigt, en stor satsning på kollektivtrafik. Tunnelbanan byggdes här på grund av visionära människor på 40- och 50-talet. Vi behöver samma typ av visioner kring kollektivtrafiken, inte bara i Stockholms län utan också i stora andra delar av Sverige. Så vi har en väldigt tydlig åsikt om Förbifarten.

(Fråga från finsk journalist om att Finland, ungefär, nu äger den svenska spriten)

Håkan Juholt:

-Jag tycker att resan mellan, avståndet i tid mellan då Sverige ägde Vin&Sprit och dessa så med svensk identitet förknippade varumärken såsom Blossa Glögg, OP Andersson, Explorer, Skåne, att det snurrar ner en liten stund till Sydfrankrike eller Sydeuropa för att sen åka upp och landa i vårt älskade grannland, och ägas där av den finska staten, jag tycker att det är en resa som kunde ha varit ogjord.

-Jag tycker inte det var klokt. Det är faktiskt bättre att vi äger detta gemensamt. Dessutom var det en ekonomisk förlustaffär, därför att avkastningen från dessa bolag genererade så mycket mer inkomster än vad man skulle tjäna på att minska ränteutgifterna på grund av att lånen kunde minskas. Så, det var ingen ekonomisk affär man gjorde, det var en övertro till att vi i Sverige inte längre ska äga någonting tillsammans.

-Nu blev det ju så lyckligt att våra finska vänner får äga detta tillsammans och jag gläds med dem. Därför att nu vet ju ni att det är en gemensamt ägd Skåne ni tar när ni dricker den. Så var det hos oss tidigare också. Som sagt var, som jag sa i mitt tal kan jag också säga till finsk TV: Vi som är historiskt intresserade i Sverige, vi vet om att det var Harald Blåtand som på 970-talet gjorde Skåne danskt. Men nu är det en ny blå härskare som har gjort Skåne finskt. Det där reagerar vi på. men vi gratulerar finländarna, det finska folket, till att äga dessa väldigt konkurrenskraftiga varumärken.

(Fråga från dansk journalist om varför Juholt inte nämnde sverigedemokraterna i sitt tal, och hur han ser på den strategi som de danska socialdemokraterna har valt):

-Jag ska strax lämna ordet till Carin, men först ska jag bara säga att jag nämnde inte centerpartiet, inte kristdemokraterna, inte folkpartiet, jag nämnde inte vänsterpartiet, inte miljöpartiet, jag tror att jag i förbigående vid något tillfälle nämnde Fredrik Reinfeldt som statsminister, men det var nog mer som en kuriositet. Så det är inget exklusivt med att jag inte nämnde sverigedemokraterna, det fanns ingen strategi bakom detta, jag ville tala om hur vi i Sverige bör förändra Sverige, hur vi socialdemokrater vill förändra Sverige. jag ville inte reflektera i mitt tal kring vad andra tycker och gör utan vad JAG brinner för, vad JAG vill åstadkomma. Och vad vi socialdemokrater vill åstadkomma. Jag låter inte sverigedemokraternas intåg i Sveriges riksdag på något sätt helst påverka det linjetal som jag ville ge till ombuden. Men i själva sakfrågan får gärna Carin kommentera.

Carin Jämtin:

-När vi vill utveckla Sverige i kommuner och landsting så finns det absolut ingen kursändring i det.  Vi kan aldrig samarbeta med ett parti som vilar på rasistisk grund. Vi kommer att fortsätta samarbeta med demokratiska, icke-rasistiska partier som för agendan framåt i den riktning vi vill. Men rasistiska partier kommer vi inte samarbeta med.

(Ohörbar fråga, handlar om när man ska få veta mer om socialdemokraternas politik)

Håkan Juholt:

-Vi är ju reformister. Günter Grass beskrev ju socialdemokratin som en snigel som fast förankrad mot marken med känsliga känselspröt mot framtiden lyssnade in vad som skulle komma. Jag är nog lite så också kanske. Med all respekt sagt.

(Fråga: hösten 2013?)

Juholt:

-Nej, men jag har varit partiordförande i mindre än ett dygn. Vi kommer inom kort ha en ny ekonomisk talesperson, vi kommer ha ett VU som precis är nyvalt, vi kommer att köra igång i riksdagsgruppen. För mig var det väldigt angeläget här idag att ringa in de politiska områden som jag som ordförande vill utveckla den socialdemokratiska politiken. Inom de områden som jag vill förändra Sverige. Det är mer,men jag försökte få med så mycket som möjligt.  Det finns ingen tidtabell idag. Det vi väntar på nu, det är regeringens vårproposition, därefter ska vi självklart arbeta med vår vårmotion, bli varma i kläderna det nya laget, sen kommer hösten.

-Det kommer gå steg för steg. Ni kommer att överösas med nyheter och överraskningar så att ni till slut säger ”räcker det inte med nytänkande nu, Juholt?”.

(Pressträffen avslutas).

Kommentera