Kandidatkollen: Mikael Damberg

[UPPDATERAD] Ännu en möjlig ny s-ordförande tas nu upp till granskning av Makthavare.se. Denna gång Solnasossen [[Mikael Damberg]].

Riksdagsledamot sedan 2002, kommunpolitiskt aktiv och ordförande för Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt sedan 2004. SSU:s förbundsordförande 1999-2003. Han har även varit politiskt sakkunnig hos statsrådet [[Thage G Peterson]] och statsminister [[Göran Persson]].

Mikael Damberg är infödd i socialdemokratin genom pappa Nils-Gösta – tidigare partikassör, och mamma Riita-Liisa – en gång i tiden riksdagskandidat i Esbo och distriktsordförande i det socialdemokratiska ungdomsförbundet i Finland.

Som SSU-ordförande var Damberg omtvistad. Under våren 1999 kom flera avslöjanden om oegentligheter i SSU-distriktens medlemssiffror och hur ombudsval gått till. Detta resulterade i att förbundskongressen i Västerås samma år blev laddad med stundtals hårda ord från talarstolen. Mikael Damberg valdes med minsta möjliga marginal (126 röster mot 124 för motkandidaten [[Luciano Astudillo]] från Skånedistriktet), och efterträdde därmed [[Niklas Nordström]] som ordförande. Damberg ansågs vara en representant för SSU:s högerfalang, medan Astudillo stöddes av vänsterfalangen. När han skulle väljas om till ordförande vid SSU-kongressen i Umeå 2001 reste sig delegater från vänsterfalangen, tågade ut i protest och vägrade att delta i valet (som saknade motkandidat). Detta var en mycket tydlig markering och visade på allvaret i konflikten. Vad vänsterfalangen kritiserade var bl.a. att kongressmajoriteten i princip- och handlingsprogrammen ersatt ”demokratisk socialism” med ”socialdemokrati”, vilket av vissa ansågs vara en för svag formulering då det inte tydligt markerade att SSU var socialistiskt.

Splittringen i ungdomsförbundet under Mikael Dambergs ordförandeskap hålls nu emot honom i diskussionen om efterträdare till [[Mona Sahlin]], och sägs indikera att han inte skulle klara att samla och ena partiets olika falanger.

Sedan 2002 är Damberg ledamot av utbildningsutskottet och sedan 2010 utskottets vice ordförande samt s-talesperson i utbildningspolitiska frågor. Han är också ledamot av krigsdelegationen sedan 2010 och har tidigare varit suppleant i försvars- respektive finansutskottet. Han är också ersättare i socialdemokraternas verkställande utskott.

Efter valet 2010 ville, enligt uppgifter till Makthavare.se, en framträdande grupp lokala s-politiker i Stockholms län ersätta Mikael Damberg med [[Anders Lago]] som ordförande för partidistriktet. Detta har sedan tonats ned. Distriktskongress hålls i april 2011.

I likhet med de flesta andra det spekulerats om har Mikael Damberg inte klart deklarerat huruvida han faktiskt kandiderar till partiledare. I Dagens Nyheter (2011-02-13) konstaterade han dock att det ”uppenbarligen” finns flera som för fram hans namn, men betonade samtidigt att ”det är valberedningen som ställer frågan, och jag svarar valberedningen om det skulle bli aktuellt”.

Den 17 februari postade han dock på sin Facebooksida följande: ”‎…till alla er som mailat eller FBat om att ni vill se mig som ny partiledare och undrar om jag vill och ställer upp. – Jag vill verkligen vara med och ta ansvar för den nystart som partiet behöver. Hur jag bäst kan göra nytta och vilken roll jag kan spela är det andra som får avgöra.”

Om man översätter det från socialdemokratiska betyder det ungefär: ”Jag vill ha jobbet, och jag vill att ni i valberedningen får reda på det, och på samma gång ser vilket stort stöd jag har ute i partiet”.

Damberg tar avstånd från beskrivningen av sig själv som tillhörande någon högerfalang, och betonar i ovan nämnda DN-intervju att han är god vän med såväl Luciano Astudillo som [[Veronica Palm]].

Favorittippad av [[Widar Andersson]] på Folkbladet i Norrköping. [[Anders Jonsson]], mångårig s-kännare och politisk reporter – bland annat på Makthavare.se – och som sedan en tid tillbaka är presschef på Saco, har också nyligen i Studio Ett tippat att Damberg blir valberedningens förslag.

Ljeplav: Enligt Makthavare.se:s reverserade valpejl ligger dessa partier Damberg närmast: s (87%), v (72%), mp (72%), kd (46%), c (46%), fp (46%), sd (43%), m (40%).

Odds: Ladbrokes 2,0 – Unibet 3,5.

Makthavare.se:s bedömning: Trots att hans namn aktivt lyfts fram av starka krafter inom socialdemokratin i Stockholms län, tros Damberg inte ha möjlighet att ena partiet. Han gjorde, fram till Facebookutspelet, inte några egentliga markeringar i eftervalsdebatten som kunde tolkas som positionering. Politiskt ligger han i dag nära partiets mittfåra, men stack ut något i valrörelsen när han sade sig vilja behålla avdragsrätten för hushållsnära tjänster – ett utspel han sedan utvecklade i en debattartikel skriven tillsammans med SKTF-basen [[Eva Nordmark]]. Detta kan vara tillräckligt för att partivänstern ska betrakta Damberg som en högerkandidat. Det talar även emot honom att han kommer från samma partidistrikt som den avgående Mona Sahlin. Något som tynger ryggsäcken är också det faktum att partiet backade regionalt i valet 2010 i Stockholms län, både i riksdagsvalet och i landstingsvalet, vilket resulterade i att alliansen behöll makten i landstinget för andra mandatperioden i rad. Och det tillhör inte vanligheterna i Sveriges näst största parlamentariska beslutande församling. Det får ses som en prestigeförlust för Damberg, men också för Palm som leder systerdistriktet i Stockholms stad. Om de inte klarat av att vända den negativa partitrenden i sina respektive hemdistrikt, vad säger då att någon av dem skulle vara rätt person att vända trenden på riksplanet?

Kommentera