Cecilia Widegren (m): Svenskt försvar genomgår ett paradigmskifte

[[Cecilia Widegren]] (m) har varit heltidspolitiker sedan hon var 25, varit regionsstyrelsens ordförande i Västra Götaland och är riksdagsledamot för en tredje mandatperiod. Hon gjorde premiär på Folk och Försvars rikskonferens i mitten av 90-talet, när hon var här som MUF-representant när [[Fredrik Reinfeldt]] var ordförande. Nu är hon är i egenskap av nybliven vice ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Vilka är de mest centrala frågorna i försvarspolitiken den närmaste tiden?

- Det paradigmskifte som svenskt försvar genomgår genom ett inriktningsbeslut är den största förändringen på decennier. Det är klart att den förändring som sker inom personalförsörjningen är det absolut viktigaste för att den här omställningen ska lyckas. Där har vi enormt stora utmaningar framför oss och inte minst att attrahera unga människor, killar och tjejer, 4 000 om året att börja jobba och verka i en försvarsmakt som de idag kanske inte ens har kunskap om att den finns. Så att utmaningarna är väldigt stora.

- Vi får ett väldigt stort ansvar som förtroendevalda att förankra folkets försvar vid köksborden och möta människor och beskriva den förändring som nu pågår. Det kommer inte längre värnpliktiga göra, det är de som mönstrat, utan det ansvaret kommer vara vi som förtroendevalda och då är det väldigt viktigt att vi tar det.

Hur ser du på det som [[Mikael Holmström]] skriver i Svenska Dagbladet, om problemen i personalförsörjningen?

- Jag ser det som en ögonblicksbild i en förändringsprocess som precis påbörjat, där vi har beställt den här målbilden till sista december 2014 och Försvarsmakten ska leverera det. Han beskriver en ögonblicksbild idag som kanske ser annorlunda ut om ett par veckor. Därför att så mycket sker just nu i den här transformeringen och jag konstaterar att man valt att prioritera rekryteringen, som går väldigt bra, jag ser att man har prioriterat de heltidsanställda där också rekryteringen gått bra. Men man har inte haft förmågan eller hunnit att prioritera de kontraktsanställda och heltidsanställda där ju inte heller vi tagit fram några lagförslag och det gör vi i slutet av det här året. Så jag ser det som en process och nu är det dags att prioritera även de uppgifterna för Försvarsmakten.

[[Håkan Juholt]] säger i en intervju på Makthavare.se att den här personalförsörjningsmodellen kommer att haverera inom ett till ett och ett halvt år. Hur ser du på det?

- Jag är inte så förvånad över en oppositionspolitiker som inte har någon egen politik, han har ju inte levererat en motion till riksdagen ännu med ordet försvar i. Utan så länge man inte har en egen politik och är sökande, så är det ju väldigt lätt att bara kritisera någon annans.

- Han är ju själv väldigt delaktig i den här nya inriktningen eftersom han var delaktig i försvarsberedningen som la fram förslaget 2008. Men så länge man inte har något eget så är det lätt att kritisera andra.

Kommentera