S kräver IT-säkerhetsdepartement

Första dagen av Folk och Försvars rikskonferens i Sälen handlade om IT-relaterade hot. Under konferensen presenterade [[Håkan Juholt]] (s) en rapport om förbättrad informationssäkerhet, där bland annat ett särskilt IT-säkerhetsdepartement föreslås. Makthavare.se träffade Juholt för att prata om rapporten.

Rapporten ”Dagens datorer är missiler” pekar ut informationsteknologin som en ny arena för krigföring och att Sverige behöver en utvecklad politik för att hantera de nya frågeställningarna. I de konkreta åtgärdsförslag som rapporten behandlar, skriver författarna att samordningen av IT-säkerhetsarbetet antingen kan ske inom statsrådsberedningen, i ett eget departement eller att regeringen pekar ut ansvarigt statsråd eller departement. I dag sorterar frågor om IT-säkerhet under näringsdepartementet och IT-minister [[Anna-Karin Hatt]], men det är inte tillräckligt enligt Juholt.

- Hon har IT-frågorna som en sidoportfölj och i den sidoportföljen har hon IT-säkerhet. Det är det som är min poäng, att det är nedprioriterat. Och den här frågan är vår tids största säkerhetspolitiska utmaning.

Juholt menar att det krävs ett statsråd med ansvar för samordning och koordination på området, som kan organiseras på statsrådsberedningen eller, med fördel, på ett eget IT-säkerhetsdepartement. Juholt själv har, bland annat i en artikel i Aktuellt i Politiken hösten 2009, föreslagit ett säkerhetsdepartement för att samordna de bredare säkerhetsfrågorna. Förslaget har byggt på en kritik av stuprörstänkande i säkerhetspolitiken, men Juholt menar att IT-säkerhetsarbetet är ”unikt tvärsektoriellt” och därför kräver ett särskilt departement.

- Just därför att den är extremt tvärsektoriell, kan den inte vara en liten del i befintliga stuprör. Vi måste etablera en hängränna. Myndighet, departement, statsråd måste vara en stark och tydlig hängränna mellan stuprören.
Frågan om vilken myndighet som ska ansvara för frågorna föreslås emellertid bli föremål för en förutsättningslös utredning om ”behov, villkor, regler, förmågor och ansvar för egna offensiva kapaciteter”.

- Den frågan finns inte politiskt idag. Vi diskuterar Gripens operativa förmåga, vi diskuterar luftvärnet, vi diskuterar u-båtssystemet, men vi har ingen som helst politisk diskussion om operativ förmåga inom denna digitala arena.

Rapporten konstaterar att Sveriges digitala territorium inte är begränsat till landets gränser, utan att det finns i ett globalt och europeiskt sammanhang. Detsamma konstaterade EU-kommissionären [[Cecilia Malmström]] på en debattartikel i Dagens Nyheter i dag, där diskuterar hur samarbetet inom EU kan användas för att möta IT-relaterade hot, men även ett fördjupat samarbete mellan EU och Nato på området. I rapporten nämns såväl samarbete inom EU som deltagande i transatlantiskt samarbete.

Vilken arena internationellt är det som ska hantera de här frågorna?

- Det går inte att begränsa. När det gäller modernisering av folkrätten för att definiera angrepp, som vi är inne på, då måste det vara FN-systemet som gör det. När det gäller inbyggda minimikrav för persondatorer eller för upphandling och liknande då tycker jag att EU-samarbetet är optimalt. När det gäller att skydda system inom det militära systemet så tycker jag att samarbete inom Nato-kretsen är det optimala.

Avslutningsvis, och för att frågan måste ställas, vill du bli partiledare?

Juholt hostar, reser sig och svarar med ett skratt:

- Nej, det vill jag inte.

Kommentera