Johansson fick backa om FRA

[UPPDATERAD] Efter att justitieutskottets ordförande [[Morgan Johansson]] (s) i går gick ut och deklarerade att han avsåg att ”uppmana regeringen att lägga fram ett förslag som möjliggör för att också Säpo ska kunna få information från FRA”, skedde flera märkliga turer. Uppenbarligen var inte detta förankrat i socialdemokraternas riksdagsgrupp.

I gårdagens riksdagsdebatt hävdade Johansson att dagens FRA-lag inte behöver rivas upp för att Säpo ska kunna beställa signalspaning. Detta trots att socialdemokraterna på partikongressen beslöt att verka för en ny och bättre beredning av FRA-frågan, i dialog med medborgarna. Under valrörelsen var också [[Mona Sahlin]] mycket tydlig med att FRA-lagen skulle rivas upp av en rödgrön regering.

Efter debatten sammanträdde socialdemokraternas riksdagsgrupp, och nu verkar Morgan Johansson ha tvingats backa från sin linje.

- Så länge verkställande utskottet, partistyrelsen eller riksdagsgruppen inte fattat ett annat beslut så är det kongressens beslut som gäller: riv upp, gör om, gör rätt. Det har blivit väldigt tydligt efter riksdagsgruppen att alla vet vad som gäller, sa riksdagsledamoten [[Eva-Lena Jansson]] (s) till TT i går kväll.

Eva-Lena Jansson fanns även med bland undertecknarna av en debattartikel i Aftonbladet där flera s-profiler (däribland bloggarna [[Alexandra Einerstam]] och [[Erik Laakso]]) skriver att om Morgan Johansson ”vill se ett nytt och annorlunda kongressbeslut så får han i sedvanlig ordning skriva en motion till kongressen och sedan argumentera för sin ståndpunkt”.

S-riksdagsgruppledaren [[Sven-Erik Österberg]] menar att i frågan om huruvida Säpo ska få utökad möjlighet till att ta del av signalspaning från FRA finns det ingen motsättning inom socialdemokraterna. Men om FRA-lagen nu ska rivas upp eller inte finns det dock ännu inga klara besked om.

- Där landade väl gruppen i att man vill fortsätta diskutera hur vi ska hantera förhållandet till FRA-lagen, säger Österberg till TT.

Värt att notera är att Österberg till Ekot säger att ”Det är solklart vad som gäller Säpos spaningsmöjligheter, de är viktiga för landet”.

Enligt uppgift till Ekot gick det för övrigt hett till på s-gruppmötet. 5-6 ledamöter ska ha varit uppe och kritiserat Johansson för att han, som det uppfattades, signalerade att socialdemokraterna överger sitt vallöfte och i stora delar accepterar FRA-lagen, alltså tvärtemot kongressbeslut och uppgörelsen i valrörelsen med de rödgröna.

* * *

Varken på socialdemokraterna.se eller på Morgan Johanssons egen webbplats sägs ännu något om gårdagens olika besked – eller vilken partilinje som nu gäller i FRA-frågan.

Sven-Erik Österberg kommenterar nu FRA-frågan på socialdemokraternas webbplats:

– Att det finns ett behov av att Säpo ska kunna använda sig av signalspaning har socialdemokraterna redan tidigare uttryckt. Det är ingen ny socialdemokratisk uppfattning. Det har tydligt uttalats redan 2009. /…/ Vi har också i den gemensamma rödgröna riksdagsmotionen uttryckt att det är olyckligt att frågan om den öppna polisens och Säkerhetspolisens tillgång till signalspaning inte är löst.

/…/

– Att vi nu tydliggör redan tidigare framförda uppfattningen att SÄPO bör bestämma inriktningen av signalspaningen innebär inte att vi tagit ställning till någon förändring av vårt kongressbeslut. Detta har nu både gruppstyrelse och gruppmötet slagit fast. Däremot fortsätter vi diskussionen under våren om vårt ställningstagande till FRA-lagen, som helhet.

Kommentera