Valförlust efter valförlust – hur resonerar de socialdemokratiska oppositionsråden?

Varför gick valet så dåligt för socialdemokraterna i Stockholms län? Och hur står man ut med sitt jobb när man förlorar valet gång efter gång? Fokus/Makthavare frågade de ansvariga oppositionsråden.

[[Ann-Marie Högberg]], (s) Huddinge , kommunalråd/oppositionsråd sedan 1995.
(Komunalråd 1995-98; oppositionsråd 1998-2002; kommunalråd 2002-2006; oppositionsråd sedan 2006.)

Tjänar 55 220 kronor i månaden.
Valtapp mellan 2002 och 2010:  -10 procentenheter
Socialdemokraternas valresultat i kommunvalet 2010: 26,6%

Varför backade ni i senaste valet?
-Vi håller på med valanalysen så vi har inga säkra svar. Men det vi vet sedan tidigare val är att vi påverkas mycket av det som sker på riksplanet.
Varför har Södertälje och Sigtuna lyckats gå fram?
-För det första har de haft posten som kommunstyrelsens ordförande. Och de har använt sina möjligheter på ett bra sätt, haft bra förslag och kunnat genomföra dem på ett bra sätt.
Hur har ni resonerat kring ansvarsutkrävande i er kommun efter valförlusterna?
-Vi har haft de diskussionerna, men det har inte varit så dramatiskt att alla har ställt sina platser till förfogande eller så.
Hur stor omfattning har din tjänst?
-Min tjänst har varit mellan 75 % och heltid i olika omgångar. Det beror på hur mycket resurser vi får. Just nu har oppositionen 1,6% tjänst.
Har ni gjort personförändringar?
-Ja, vi har förnyat på olika sätt i styrelsen till exempel. Och nu har jag fått en oppositionsrådskollega, Emil Högberg.
(Emil Högberg var kommunalråd tillsammans med Ann-Marie 2003-2006. De är inte släkt)
Vad betyder personerna i politiken?
-Visst, personerna är viktiga, men det är inte där fokus ligger. Det är ju inte så att allt ska göras om. Utan frågan är: hur kan vi göra oss mer tydliga?
Du har suttit som ledare i tre val som ni har förlorat. Ni har backat från 36,2 % 2002 till 26,6% 2010. Hur har det känts?
-Det känns jättesorgligt. Det gör det. (Lång tystnad.)
Hur ska ni vinna 2014?
-Vi har alla möjligheter i världen att vinna. Titta på alliansregeringen som var helt uträknad för några år sedan. Om man hittar de punkter man ska förnya så är det klart att det går.

***

[[Ulric Andersen]], (s) Ekerö.
Oppositionsråd sedan 1998. Slutar 1 januari 2011 (inte på grund av valresultatet).

Tjänar 60 730 kronor i månaden.
Valtapp mellan 2002 och 2010: -13% procentenheter
Socialdemokraternas valresultat i kommunvalet 2010: 12,5 %

Varför har ni backat?
-Det är samma trend som i hela regionen. Men hos oss stannade det vid 2 1/2 procents röstminskning.
-Vi hade lokalt ingen möjlighet att stå emot det som hördes från socialdemokraterna på den nationella nivån om förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Här i Ekerö bor 85% i egna hem och villor.
Men det är möjligt att vi hade behövt vara mera tydliga.
Varför lyckades Sigtuna och Södertälje?
-De lyckades nå ut till speciella medborgargrupper, dels traditionella s-väljare som industriarbetare, dels invandrargrupper. Det är samma sak i Sigtuna.
Hur ser du på personligt ansvarsutkrävande?
-Vi har inte haft den diskussionen på det sättet. Naturligtvis är det ett kollektivt problem. Vi brukar inte ha den diskussionen, oavsett om det går bra eller mindre bra.
Hur utser ni de som ska vara era företrädare?
-Vi bestämmer oss i god tid före valet. Vi utser i god tid de personer som ska kandidera som nämndordförande, varav kandidaten som ordförande till kommunstyrelsen är en. Det är därför man kan prata om kollektivt ansvar, vi är ett gäng på 6-7 personer som kandiderar tillsammans.
Varför slutar du 1 januari?
-Det bestämdes redan för ett år sedan att jag ska sluta till årsskiftet, så det har inte med valet i höstas att göra.
Men betyder inte personer något då?
-Det är väl inte betydelselöst, men man ska tänka på exemplet Nynäshamn. De gjorde det sämsta valresultatet i Stockholms län fastän Ilya Batljan finns där.
-Men visst, de finns personer som lyckas göra bort sig eller höjs till skyarna oavsett hur det har gått för dem i valet.
På vilket sätt har ni förnyat er, personmässigt?
-Vi har föryngrat oss nu i fullmäktige. Vi har sänkt medelåldern från strax över 50 till 40-45. Vi måste fortsätta på det spåret.
Hur ska ni jobba inför valet 2014?
-Vi fokuserar främst på bostadspolitiken. Majoriteten skiter i bostadsförsörjningen. Men ungdomarna måste ha någonstans att bo, de  har inte råd med de dyra villorna. Skolans innehåll jobbar vi också mycket med.
Hur behåller man gnistan när man jämt sitter i opposition?
-Vi har gått in i politiken under rådande förutsättningar. Det måste till ett halvt mirakel för att vi ska vinna., ju.
Hur ska man göra då?
-Politisk diplomati, vi måste skaffa oss vänner på den borgerliga kanten. Ambitionen är att nå till det vi hade 1983-88, när s styrde tillsammans med fp och c. Det var då som Erskines Ekerö Centrum byggdes.
Ni har ett oppositionsråd på heltid fast socialdemokraterna bara fick 12,5% av rösterna.
-Jag representerar inte bara sossarna utan alla partier i opposition. Vi har Vänsterpartiet, miljöpartiet och ö-partiet också.

***

[[Lars Bryntesson]], (s)Värmdö. Oppositionsråd sedan 2006, dessförinnan kommunalråd i fem år (blocköverskridande: s,mp,kd,c).

Inkomst: 48 377 kr/mån.

Väljartapp 2002-2010: -9 procentenheter.

Socialdemokraternas valresultat i kommunvalet 2010: 27,6%

Varför gick det så dåligt i valet?

-De flesta i Värmdö kommun  bor i småhus. Fastighetsskatt är inte populärt här. På riksnivån i Värmdö har socialdemokraterna tappat katastrofalt. På lokalnivån är det mycket bättre. Vi är i särklass när det gäller röstsplittring.

Närmare bestämt?

-Nu 2010 så var det 4085 personer som röstade på s i riksdagsvalet, men 6422 som röstade på oss i kommunalvalet. För moderaterna var motsvarande siffror nästan tvärtom: 10630 riks, 8873 lokalt.

Du låter som om du tycker att det är en framgång.

-Självklart är det ingen framgång, det är en tröst i bedrövelsen.

Har du funderat över din egen framtid efter valförlusterna?

-Ja, efter valet kände att jag inte hade varit tydlig nog. Men vi gjorde en valanalys nu i höstas och hade ett medlemsmöte. Och medlemmarna sa: du ska stanna kvar. Ibland utövar man ledarskap genom att stanna kvar.

Ni backade 2006 också.

-Ja, 2006 ställde jag min plats till förfogande och hade fått ett annat bra jobb i regeringskansliet. Men då blev det en övertalningskampanj, 120 personer kontaktade mig och sa att de ville att jag skulle vara kvar.

Att sitta i opposition måste var tufft. Vad är din drivkraft?

-För mig personligen efter valet 2006 var en drivkraft att jag fick vidgade uppgifter regionalt och fick åka runt till andra kommuner och berätta bland annat om det blocköverskridande samarbetet som vi hade haft i vår kommun.  Om jag bara hade haft Värmdöpolitiken så kanske det hade känts annorlunda.

-Sen är det viktigt att man känner att man vinner debatten, även om man förlorar omröstningen, och så är det för oss i kommunfullmäktige.

***

[[Håkan Heglert]], (s) Upplands Bro. Idag oppositionsråd.Satt som kommunalråd 2003-2010, varav 2003-2010 med v och mp, 2006-2010 med fp.

Inkomst: 48 278 kr/mån

Väljartapp 2002-2010:  -9 procentenheter.

Socialdemokraternas valresultat i kommunvalet 2010: 32,5%

Hur förklarar du valresultatet?

-Vi har drabbats av stockholmstrenden. Men vi hade bättre röstsplittring, dvs det gick bättre i kommunalvalet än i riksdagsvalet.

Hur arbetade ni i valrörelsen?

-Vi försöker jobba efter en tydlig bild och ha tydliga lokala valfrågor.

-Förra gången gick det mycket bättre för oss i valet. Det gick sämre nu. Vi lyckades inte kommunicera. Men moderaterna gick sämre i kommunen än vad de borde ha gjort.

Vad gjorde ni för fel?

-Vi hade egentligen alla goda förutsättningar. Vi hade inte kunnat göra något annorlunda. Valförlusten 2010 kan inte bero på våra insatser. Vi hade jättemycket dörrknackning, massor av besök, jättemycket valarbetare. Man kan nog dra slutsatsen att det var rikstrenden det handlade om.

Det var bara i två av 26 kommuner som socialdemokraterna gick tydligt fram i år, Sigtuna och Södertälje.Vad berodde deras framgång på?

-S i Södertälje och Sigtuna har varit ännu skickligare, men så styr de också. Den som styr får utdelning. Det har vi sett här. Vi styrde tillsammans med folkpartiet förra mandatperioden, men det var folkpartiet som hade den synliga posten som kommunstyrelsens ordförande. Folkpartiet gick fram i valet och vi backade.

Hur känns det att ha backat så här mycket?

-Det är inte så roligt. Man funderar både på sina egna insatser och hela partiet. Men det här är ju inget enskilt Upplands-Bro-fenomen.

Vilka funderingar har du haft kring din egen roll?

-Jag har funderat på att sluta. Man har ställt upp i två val och det har inte gått bra. Men jag känner att jag har stöd av medlemmarna.

***

[[Lotta Håkansson-Harju]], Järfälla (s). Oppositionsråd sedan 2006, dessförinnan kommunalråd sedan 2002

Inkomst: 66 540 kr/mån

Socialdemokraternas väljartapp sedan 2002: -10 procentenheter.

Valresultat i kommunalvalet 2010: 29,9%

Varför gick det så dåligt i kommunvalet?

-Utifrån allt vi gjorde trodde jag att det skulle gå mycket bättre. Men vi kämpar ju alltid med riksnivån.

Vilken strategi hade ni?

-Vi har försökt föra fram lokala frågor. Närakuten var en väldigt viktig fråga som vi drev. Vi har också hållit fast vid skolfrågor och det har inte blivit några nedskärningar lokalt. Vi stoppade det kommunala vårdnadsbidraget tillsammans med folkpartiet, och så var det en avknoppning som vi stoppade, också tillsammans med folkpartiet.

Vad tror du själv kan ha bidragit till era sjunkande siffror?

-Det är svårt att föra ut sina förslag när det inte finns lokala medier. Det är ett stort problem.

Vilka slutsatser drar du för partiet och dig själv?

-Det är självrannsakan.Vi måste bli ännu mer tydliga och nå ut. Och själv…ja man funderar väldigt mycket på sin egen ställning. Även om jag är vald av både partiet och fullmäktige så är det klart att man ska fundera. Men jag är inte beredd att kasta in handduken än. Jag tror inte på det här med att alla ska lämna sina poster. Lika lite som att förlusten i riksdagsvalet bara var Mona Sahlins fel, lika lite är valresultatet i kommunen bara mitt fel.

Spelar personer roll i politiken?

-Ja, det gör det förstås. Framgångsexemplen, Anders Johansson i Sigtuna och Anders Lago i Södertälje, de har draghjälp av media. De är kända utanför sina egna kommuner. Och så har de suttit i majoritet.

Vad ska ni göra åt politiken då?

-Vi behöver lite tid för att fundera igenom det internt. Vilka frågor vi ska driva. Självklart ska vi behålla våra värden jämlikhet, jämställdhet, frihet och solidaritet. Men vi har kanske inte alltid haft de bästa politiska svaren på frågor som folk har ställt.

Vad är du nöjd med?

-Vårt sätt att jobba metodiskt under hela mandatperioden, inte bara under valrörelsen. Vi har aldrig jobbat så hårt som nu. Jag utgår från att folk känner till oss.

Och ändå fortsätter ni att backa.

-Kanske skulle det vara bättre att bara sitte inne och inte göra någonting alls. (Skrattar uppgivet).

***

[[Johanna Graf]], Solna (s). Oppositionsråd sedan 2004.

Socialdemokraternas väljartapp 2002-2010: -10 procentenheter.

Resultat i kommunalvalet 2010: 23%

Vad beror valförlusterna på?

-Ja du, det är nog svårt  att säga vad som är hönan och vad som är ägget. Många saker förstås. Men jag tror att bristen på lokala medier spelar roll.

Vad beror framgången på i Sigtuna och Södertälje, de enda ställen där s gick tydligt framåt?

-Jag har en teori om att ju längre ut från city man är, och ju mer lik en bruksort man är, desto större är chansen både att man sitter i majoritet och att man har lokala medier. Vi som är nära innerstan hamnar i medieskugga.

Aha. Så det handlar inte om personerna då?

-Jo, men i mindre grad.

Varför gick det dåligt för er i Solna både 2006 och 2010, två valrörelser där du var oppositionsråd?

-Vi hade extremt hög mobilisering båda gångerna. Men riksnivån spelar roll.

Vad motiverar dig att fortsätta trots de två förlustvalen?

-Jag motiverar mig med att hålla koll. Drivkraften är mötet med människor och att jag kan stoppa ett och annat dåligt förslag från majoriteten. Jag får mycket mer beröm som oppositionsråd än när jag gjorde en minst lika viktig samhällsinsats i mitt jobb på förskola. Jag kan få hundra uppmuntrande tillrop på Facebook. Det är en drivkraft.

Jag vet att du är kritisk till att folk sitter länge på politiska poster.

-Ja, jag är mycket kritisk till det. Folk sitter för länge och är beroende av uppdragen för sin försörjning. Det är livsfarligt. För egen del tänker jag sitta 8 år, två mandatperioder. En mandatperiod är för kort, det tar tid att lära sig. Eftersom jag tillträdde i maj 2004 så har jag ett och ett halvt år kvar, enligt min egen regel.

Så du tänkte inte ställa din plats till förfogande efter det senaste valet?

-I så fall ska varenda jävel ställa sin plats till förfogande. (Skrattar). Jag fick nästan mest personkryss i hela länet. Om jag slutar kommer bara någon annan.

***

Texten uppdateras med fler intervjuer.

Socialdemokraternas har backat i 22 av Stockholms 26 kommuner tre val i rad. Är det rimligt att så många oppositionsråd har suttit kvar över två förlustval eller mer? Läs Cecilia Garmes artiklar i Fokus och Expressen.

Kommentera