Slutet för rödgrönt

”Rödgrön.se, som var en del av den rödgröna valkampanjen, kommer att släckas ned under de närmsta dagarna”, meddelas det i dag. Ironiskt nog i samma meddelande som aviserar att den rödgröna budgetmotionen finns tillgänglig på socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets webbplatser. Det kan onekligen ses som ett tecken att denna motion var det sista gemensamma politiska utspelet från de tre partierna på ett tag.

Kommentera