Har koalitioner längre regeringsförklaringar?

SvD:s [[Per Gudmundson]] tyckte att det kändes som om gårdagens regeringsförklaring aldrig skulle ta slut, och noterade att den var nästan lika lång som föreställningen 2006. Är det med regeringsförklaringar som med barndomens ständigt soliga somrar? Inbillar vi oss att de var mer njutbara förr, eller är det nostalgisk minnesfabricering som skenar iväg när sittfläsket och koncentrationsförmågan brister i dag?

En tänkbar hypotes är att koalitionsregeringar genererar längre regeringsförklaringar än enpartiregeringar. Anledningen skulle i så fall kunna vara att allt ska med när koalitionen presenterar sina politiska intentioner. Kompromissuppgörelser mellan partierna bultas fast ordentligt genom att offentliggöras i regeringsförklaringen. Regeringspartierna har ett intresse av att binda sig själva – eller rättare sagt varandra – inför den kommande mandatperioden. För en enpartiregering skulle man kunna tänka sig närmast motsatt intresse. Vissa politiska frihetsgrader vill man behålla så länge som möjligt. Då skadar det inte att låta bli att vara alltför detaljerad.

Ett rudimentärt test kan man göra genom att räkna antalet tecken i regeringsförklaringarna som avgivits och jämföra borgerliga koalitioner med socialdemokratiska enpartiregeringar. Jag håller mig till regeringsförklaringarna direkt efter val, utesluter ministeruppräkningen, och räknar tecknen i texten som den står i riksdagens snabbprotokoll.

Jodå, borgerliga koalitionsregeringar visar sig ha längre regeringsförklaringar än socialdemokratiska enpartiregeringar. Den kortaste borgerliga regeringsförklaringen är längre än den längsta socialdemokratiska regeringsförklaringen. Genomsnittslängden (staplarna längst till höger) skiljer sig markant.

Beror detta verkligen på att detaljgraden i regeringsförklaringarna varierar, är bara borgerliga statsministrar pratsjuka, eller är möjligen socialdemokratiska statsministrar av den fåordiga, kärva sorten? För att svara på den frågan krävs en innehållsanalys av regeringsförklaringarna. Det får någon mer hårdhudad person ta sig an.

Kommentera