Valmanifest i väntan på valmanifest

Valmanifest och valplattformar har under veckan presenterats av kristdemokraterna, socialdemokraterna och folkpartiet. I hög grad handlar det om redan kända förslag.Mycket av det som presenterats i de olika valmanifesten har redan presenterats, ofta i Almedalen, i vissa fall redan under våren. De förslag som är nya har hamnat i skymundan bakom rubriker om skola och jobb, två valfrågor som just nu tycks bli viktiga i spurten i september.

Men det spelar egentligen ingen roll – partiernas egna manifest kommer snabbt att glömmas bort när de två blocken presenterar sin gemensamma politik, den som partierna faktiskt går till val på. När de presenteras lär en hel del visserligen vara redan kända överenskommelser. För spänningens skull utfärdas härmed önskemål om större nyheter, gärna mer intressanta än folkpartiets tidigareläggning av starten för lärlingsplatser eller socialdemokraternas målsättning om att öka Sveriges poäng i OECD:s PISA-undersökning.

Kommentera