SR:s Helena Olsson: Ett problem att vår produktion är normbildande

[[Sveriges Radio]] ska genom saklighet och allsidighet i valbevakningen göra sina lyssnare till välinformerade väljare. Men SR:s roll som normbildande kan utgöra ett problem.

ALMEDALEN
.

– Det vi producerar blir en norm för publiken. Därför är mångfald extra viktigt, så att vi inte bara reproducerar stereotyper och normer. Men vi får inte så mycket kritik som vi borde få i den här frågan, säger SR Ekots programchef [[Helena Olsson]].

Sveriges Radios uppgift i valbevakningen gentemot andra medier är att belysa mer än de senaste politiska utspelen och det som är hett för dagen, säger Helena Olsson när Second Opinion träffar henne vid scenen i Almedalen.

– Vi har en uppgift att ge en allsidig bild till lyssnarna så att de har ett brett beslutsunderlag på valdagen. Då kan man inte bara ägna sig åt det dagliga spelet.

Satsningen på valet är omfattande, berättar hon.

– Vi har en omfattande valbevakning genom våra fyra kanaler och 25 lokalstationer. I år har vi en genrebredd, med allt från radioteater och poesi till traditionell granskning. Bland annat har vi låtit partierna skriva radiopjäser där de dramatiserar sin samhällsvision. Det är ett annorlunda sätt att bevaka politik på.

Är det möjligt för er att vara opartiska i valbevakningen?
– Jag tycker vi kan säga att vi är opartiska så långt det är möjligt. Men för all journalistik gäller att det är människor som bär på erfarenheter och värderingar som rapporterar.

Mediemakt i valet
Sveriges Radio har inför Almedalsveckan tryckt upp en bilaga, Valet i Sveriges Radio, som sammanställer SR:s valbevakning. Där skriver Ekots inrikeschef [[Fredrik Furtenbach]] att medierna är med och avgör valet. Helena Olsson ger medhåll till att medierna har makt, men hon poängterar att det finns fler maktfaktorer i valet.

– Vi är en också spegel av det som händer, det är en viktig distinktion. Men visst har medierna en stor makt. Det kan vi bara hantera genom att hela tiden ha opartiskhet och allsidighet i åtanke.

Sveriges Radio och public servicebolagen får emellanåt kritik för att vara politiskt vridna – men den kritiken tycker inte Helena Olsson stämmer.

– Jag tycker inte att det ligger någonting i det. Det är lite av en vulgär uppfattning. Medvetenheten på redaktionerna om att vi måste vara neutrala är oerhört hög.

Men ni är beredda på kritik?
– Självklart. Man ska kunna ifrågasätta och granska oss, eftersom vi har ett inflytande över samhällsdebatten. Säkert kan enskilda inslag ha fått slagsida åt något håll, men man måste se till helheten.

Normbildningen ett problem
Ett problem för en stor mediefaktor som Sveriges Radio är det faktum att deras rapportering blir normbildande, enligt Helena Olsson.

– Det vi producerar uppfattar publiken och det blir en norm för publiken. Därför är mångfald extra viktigt, så att vi inte bara hela tiden reproducerar normerna och stereotyperna. Men vi får inte så mycket kritik som vi borde få i den här frågan.

Saknar mångfald i röster
Sveriges Radio jobbar med att öka mångfalden, bland annat genom två pågående projekt. Men det är svårt att uppnå.

– Vi kan bli bättre på att ha en större mångfald i röster, och bättre på att hitta frågorna och svaren hos grupper som inte hörs så mycket i medierna, och som definitivt inte finns representerade i Almedalen.

Vid en debatt om mediemakt här i Almedalen diskuterades de homogena redaktionerna. Krävs det att man förändrar redaktionerna för att få in dessa röster?
– Det hjälper till med en bredd på redaktionerna, men det handlar också om en professionalitet; en god journalist ska kunna byta glasögon och sätta sig in i andra människors villkor.

Misstag i opinionsrapporteringen
Helena Olsson nämner opinionsundersökningarna som en orienterande faktor för hur mycket Ekot bevakar de olika partierna. Men mätningarna ska tas med stor försiktighet, säger hon.

– Det finns flera mätningar som vi inte rapporterar om för att de inte har ett tillräckligt stort underlag. Men vi och andra gör ibland misstaget att dra på förändringar i opinionsmätningar som är inom felmarginalen. Och det är inte bra.

Hur ska ni undvika de misstagen i valrörelsen?
– Genom en medveten diskussion. Vi har en skriftlig policy för hur vi förhåller oss till opinionsundersökningarna. Man kan fråga sig om man ens ska rapportera om förändringar som befinner sig inom felmarginalen.

Ni vill få välinformerade väljare till valdagen. Men med ständiga svängningar i opinionen, finns det inte en risk för desinformerade väljare i stället?
– Den risken finns säkert, och jag hoppas att vi bidrar till att reducera den risken genom att rapportera med ett stort ansvar.

Medieprofessor Kent Asps undersökning efter förra valet, av bland annat Ekot, visade att alliansen och moderaterna gynnades av valbevakningen 2006. Ser du någon risk för samma sak igen?
– Det finns alltid risker med valbevakning, men vi gör konsekvensneutrala bedömningar och tar inte hänsyn till om en viss nyhet skulle gynna den ena eller den andra.

Men hur ska ni på SR undvika att gynna de större partierna eller partierna i regeringsställning?
– Genom att vara väldigt medvetna på vad vi gör. Vi håller koll på vår bevakning och för intern statistik på vilka partier som är med och hur mycket. Men det är naturligt att vissa partier blir huvudaktörer och får större uppmärksamhet än andra, det ingår i nyhetsvärderingen. Vi kvoterar inte i vår nyhetsrapportering, och av nyhetsmässiga skäl kan det bli slagsida. Men så måste det få kunna vara.

Mårten Eidevall Wallin
marten.wallin@second-opinion.se
www.second-opinion.se

Vilket är Helena Olssons favoritmedium? Läs mer på Second Opinion.

Kommentera