Opinionsläget inför riksdagsvalet

Seminarium om opinionsläget inför valet, utifrån SCB:s partisympatiundersökning. Medverkade gjorde professor [[Sören Holmberg]] samt representanter för SCB. SVT Forum spelade in och i publiken syntes Sveriges Radios inrikespolitiske chef [[Fredrik Furtenbach]] och flera andra journalister.

Seminarium: OPINIONSLÄGET INFÖR RIKSDAGSVALET – STATISTIK FRÅN PARTISYMPATIUNDERSÖKNING
Arrangör: Statistiska Centralbyrån, SCB
Lokal: Högskolan på Gotland, B22
Publik: ca 80 personer

Citatet: ”Alla ”gamla” sätt för partierna att nå ut till väljarna (torgmöten, dörrknackning, arbetsplatsbesök) minskar utom ett – broschyrläsning!” Gammelmedia rules…

SCB:s partisympatiundersökningar genomförs två gånger om året. Mätningarna har större status än övriga opinionsundersökningar, eftersom de baserar sig på ett mycket större urval. Sedan mätningarna började genomföras har det block som haft överläge i SCB:s junimätning vunnit det efterföljande valet tio gånger av tio sedan 1973.

Den mätning som presenterades i juni väckte extra stor uppmärksamhet, eftersom den till skillnad från övriga undersökningar visade ett rödgrönt överläge. Vid seminariet presenterade [[Mikaela Järnbert]] och [[Richard Öhrvall]] från SCB hur undersökningen går till. De betonade att SCB:s mätning inte var en prognos av valresultatet, utan en beskrivning av opinionsläget när undersökningen genomfördes. Skälet till att SCB:s resultat skilde sig från övriga opinionsinstitut var att SCB:s undersökning i huvudsak genomfördes under första hälften av maj, medan övriga undersökningar genomfördes i slutet av maj och början av juni.

[[Sören Holmberg]] valde att blicka framåt mot den stundande valspurten. Väljarrörligheten har ökat dramatiskt. Var femte väljare byter parti de sista veckorna före valet. Var tionde väljare säger sig bestämma sig definitivt först i valbåset. Mest rörliga är ungdomar, kvinnor, högre tjänstemän, högutbildade, storstadsbor och människor med utländsk bakgrund.

I början av 1960-talet tittade nästan alla väljare på slutdebatten mellan partiledarna i SVT. I dag är det bara en miljon svenskar som tittar på den debatten.

Socialdemokraterna är det parti som historiskt gör de sämsta valspurterna. Bäst spurtar småpartierna.

Det blir spännande, skulle jag tro, avslutade [[Sören Holmberg]]. Om det blir tillräckligt jämt kommer inte ens den vallokalundersökning som presenteras kl 20.01 på valkvällen inte heller att ge ett tillräckligt säkert underlag för att med säkerhet uttala sig om huruvida Sverige under de kommande fyra åren kommer att styras av den borgerliga alliansen eller av en rödgrön regering. Det kan bli en lång valnatt.

Kommentera