Mona Sahlin – The Comeback Woman?

Titeln Mona Sahlin – The Comeback Woman? är hämtad från en text författad av professorn i statsvetenskap [[Sören Holmberg]] i boken ”Skilda världar” (SOM-rapport 44) från 2008.

I texten visar [[Sören Holmberg]] hur [[Mona Sahlin]] i 1994 års SOM-undersökning var Sveriges mest populära politiker alla katergorier. Men år 1995 rasade hennes popularitet drastiskt i samband med den s k Tobleroneaffären och att hon detroniserades som socialdemokratisk kronprinsessa.

Men när [[Mona Sahlin]] år 2007 tillträdde som partiledare för Socialdemokraterna växte hennes popularitet åter i styrka. När den ekonomiska kristen tog fart år 2008 hade [[Mona Sahlin]] högst popularitetssiffror av alla partilledare.

Nu publiceras nästan dagligen mätningar om hur [[Mona Sahlin]] återigen kommer till korta i opinionen. De förutspådda borgerliga Mosa Mona-kampanjerna har ersatts av rubriker som t ex ”Svagt stöd för Sahlin hos S-väljare”, kompletterade av bilder på en tyngd och modstulen [[Mona Sahlin]]. Opinionsrapporteringen tenderar att bli självuppfyllande. Väljarna får av media regelbundet veta att väljarna inte har förtroende för [[Mona Sahlin]]. Sedan kontaktas väljarna av opinionsinstitut som frågar dem om de har förtroende för [[Mona Sahlin]]. Cirkeln blir ond, mycket ond.

Svenska väljare tenderar att rösta på parti och inte på person. De personeffekter som ändå finns avser i huvudsak väljarförflyttningar inom och inte mellan blocken. En del av Miljöpartiets framgångar i opinionen skulle t ex kunna vara en [[Maria Wetterstrand]]-effekt där ett antal allmänna rödgröna väljare söker sig till Miljöpartiet i stället för till Socialdemokraterna.

Någonstans finns det kanske också en gräns där de ständiga diskussionerna om det svaga förtroendet för [[Mona Sahlin]] uppfattas som ett hackande – på gränsen till mobbing – av en framstående kvinnlig politiker. I så fall kan det vara så att hon varit längst ned i botten i opinionsträsket och att det nu finns förutsättningar att stiga uppåt.

Kanske kommer de rödgröna också att allt flitigare spela kortet om [[Mona Sahlin]] som Sveriges första kvinnliga statsminister. För visst är det en anomali att världens kanske mest jämställda land hittills bara haft manliga statsministrar.

Visst – uppförsbacken är tung är tung för [[Mona Sahlin]]. Men det går inte att utesluta att hon genom sin styrka och politiska skicklighet ännu en gång kan leva upp till epitetet The Comeback Woman.

Kommentera