Anton Johansson: ”Politiker är Twinglyhoror”

Almedalsveckans tredje avsnitt av JMW:s och Mindparks sociala medier-talkshow fokuserar på omvärldsbevakning i de sociala medierna. Vänsterpartiets dag och dess genomslag i sociala medier granskas också.

Seminarium: Sociala medier Talkshow – Live på plats och på nätet
Arrangör: JMW och Mindpark
Plats: Café Milagro
Publik: ca 20 personer
Moderator: [[Joakim Jardenberg]]

Joakim Jardenberg inleder programmet med att lyfta fram följande tweet som han tycker beskriver Almedalsveckan på ett bra sätt: ”Almedalen liknar mer och mer en korsning mellan ett anarkistiskt vuxenkollo och Robinson.”

I ett inspelat inslag berättar sedan [[Therese Lakso]] från Svenska Spel om hur de arbetar med omvärldsbevakning i de sociala medierna. Svenska Spels målgrupper har funnits på nätet länge samtidigt som det funnits relativt få tryckta tidningar, därför har närvaro och omvärldsbevakning i de sociala medierna varit betydelsefullt sedan länge. När de började bevaka sociala medier var det svårt att hitta någon tjänst som fungerade bra, berättar hon, så därför skedde bevakningen övervägande manuellt. I dagsläget bevakar man både manuellt och via företags bevakningstjänster, och de framhåller vikten av den manuella bevakningen eftersom varje företag känner sig varumärke bäst själv.

Trendanalytikern Göran Adlén berättar att hans omvärldsbevakning i sociala medier till övervägande del sker manuellt. Hans spaningar föds genom att han samlar in information från en mäng olika källor för att sedan försöka urskilja någon slags mönster. Han menar att problemet är att vi har för mycket information och att risken därför blir för mycket fokus på kvantitet snarare än kvalitet.

Anton Johansson från Twingly berättar om hur de, till skillnad från Göran Adlén, genomför majoriteten av sin omvärldsbevakning mekaniskt och hur deras tjänster har utvecklast för att motsvara dagens behov.

I ett inspelat inslag twittrar sig sen Brit Stakston till ett flertal företag som sysslar med bevakning av sociala medier och de får möjlighet att kortfattat berätta hur de arbetar.

Begreppet Twinglyhora lyfts fram och Anton Johansson förklarar: ”En Twinglyhora är någon som länkar väldigt mycket till tidningar. Lite väl mycket, kanske ibland till nästan alla artiklar. Majoriteten av politikerna är Twinglyhoror.”

Vänsterpartiets pressekreterare Tommy Gabrielsson berättar att majoriteten av Vänsterpartiets omvärldsbevakning i de sociala medierna sker manuellt via RSS. Han menar att det är svårt att hitta någon tjänst som är heltäckande och att den manuella bevakningen därför är det som fungerar bäst för dem.

Riksdagsledamoten Rossana Dinamarca säger att ”förra året var hennes första Twitter- och Facebook-sommar här i Almedalen”. Hon menar att de sociala mediekanalerna har blivit ett bra sätt för henne att kolla av vad som händer och vad det pratas om – både när det gäller andras uppfattningar om henne själv som poliker och vilka delar som andra människor ta fasta på exempelvis från [[Lars Ohly|Lars Ohlys tal i Almedalen.

Avslutningsvis: Tommy Gabrielsson får frågan om varför vänsterpartiet har varit så dåliga på att uppdatera sin blogg hittills under Almedalsveckan och svarar att ”det finns ett problem under Almedalsveckan och det är att från kl 12 på dagarna så funkar nästan inte nätet.” Man kan konstatera att nätkapaciteten under Almedalsveckan lämnar lite övrigt att önska emellanåt men Joakim Jardenberg menar att trots att nätet strular så ”måste man slåss mot dåliga bredbandsuppkopplingar för att det finns ett budskap att föra ut under Almedalsveckan.”

Kommentera