Jimmie Åkesson: ”Vi kan fälla och stödja vilken regering som helst”

Vad händer egentligen om Sverigedemokraterna blir den tunga på vågen som övriga partier fruktar så mycket? Makthavare.se har pratat med partiledaren [[Jimmie Åkesson]] – som ger sin egen syn på vad som händer om Sd kommer in i riksdagen.

***

Partiet ligger över fyraprocentsspärren i det viktade genomsnittet av den senaste tidens opinionsmätningar.
De är närvarande i debatten, men ändå inte.
Man ska inte prata så mycket om dem, för då kommer de in i riksdagen, har [[Fredrik Reinfeldt|statsministern]] hävdat. Det har förekommit förslag om att övriga riksdagspartier borde komma överens om ett inbördes kvittningssystem för att omöjliggöra alla vägar till parlamentariskt inflytande.
Inga planer tycks vara för fantasifulla när det gäller att se till att Sverigedemokraterna hålls långt, långt borta från maktens centrum.

Vad händer egentligen om Sverigedemokraterna blir den tunga på vågen som övriga partier fruktar så mycket? Det är gott om löften, principförklaringar och varningar från de etablerade riksdagspartierna.
Men vad säger Sd-ledaren, Jimmie Åkesson?
En av valets huvudrollsinnehavare kommer inte att ställa sig på Almedalsscenen. Makthavare.se träffade honom på Donners plats istället.

Riksdagspartierna har en pågående diskussion om vad man ska göra om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Vad tycker du om den diskussionen?

– Det har varit en diskussion som pågått sedan förra valet. Den har till och med förts i riksdagens kammare. Man vet inte riktigt vad man ska tro. Det är ett spel. Vad betyder egentligen det de säger nu? Är moderaterna verkligen beredda att samarbeta med miljöpartiet? Det har jag väldigt svårt att tro när jag lyssnar på Fredrik Reinfeldt i går (läs: i söndags), hur han raljerar över miljöpartiet. Jag vet inte hur mycket värde man egentligen ska fästa vid den här diskussionen i dag.

Diskussionen syftar till att beröva er möjligheten till politiskt inflytande. Har ni någon strategi för hur de ska misslyckas med det?

– Strategi och strategi. Det beror lite på vad man menar. Men det är klart att vi för den här diskussionen. Det är kanske det vi pratat mest om sedan förra valet, hur vi ska agera och vilka möjligheter det finns. Samtidigt är vi ganska nya i det här. Exakt vilka möjligheter det finns att utöva någon form av inflytande, det får nästan avgöras av valresultatet, hur pass stark vår ställning som tungan på vågen blir. Blir vi tredje största parti är det en sak, får vi 4,01 procent är det en helt annan. Vi får förhålla oss till det.

Åkessons problem är bristen på verklig handlingsfrihet. När alternativet till en borgerlig regering kommer att ledas av en socialdemokrat som sagt att svensk kultur är töntig, blir det svårt för Sverigedemokraterna att vara trovärdiga om de skulle ställa ultimativa samarbetskrav på en alliansregering. Annars… Ja, annars vad?
Det är tydligt att Sd-ledaren är medveten om problemet. Allt är möjligt, varnar han nu. Ingen regering kan förlita sig på passivt Sd-stöd utan eftergifter.

Du har sagt att du inte kan tänka dig [[Mona Sahlin]] som statsminister. Skulle du kunna tänka dig att fälla en borgerlig regering?

– Vi kan tänka oss att både fälla och stödja vilken regering som helst, egentligen. Det jag sagt om Mona Sahlin är att vi aldrig aktivt kommer att medverka till att hon blir statsminister. Det är en viss skillnad, trots allt. Men visst skulle vi kunna fälla en borgerlig regering om vi inte får någonting tillbaka från de krav som vi ställer, det är klart.

Vad skulle det handla om för krav?

– Vi har utsett tre områden som viktigast i det här valet. Det är invandringspolitiken, kriminalpolitiken och äldrepolitiken. Det är på de områdena som vi lovar väljare att vi ska ställa hårda krav om vi får den här positionen. Om man ser det partistrategiskt finns det ingen som helst anledning för oss på längre sikt att gå med på någonting annat än något riktigt bra. Då skulle vi bara förlora i trovärdighet, så klart.

Om ni röstar mot en borgerlig regering som vägrar att förhandla med er, och det de facto innebär att Mona Sahlin blir statsminister, är det någonting som ni skulle kunna acceptera?

– Det är en väldigt hypotetisk fråga som vi får ta ställning till när vi befinner oss i den situationen. Det är omöjligt att svara på i dag.

Skulle Sverigedemokraterna vara rädda för ett nyval?

– Inte det minsta. Tvärtom, jag tror att det skulle gynna oss ganska starkt.

Hur resonerar du då?

– Jag tror att vi har ett ganska starkt stöd för vår politik bland väljarna. Men av olika skäl har inte så många röstat på oss hittills. Dels kanske för att man inte prioriterar samma frågor som vi gör, dels vill man inte slänga bort sin röst. Om många ser att vi faktiskt kan ta oss över fyraprocentspärren och komma in i riksdagen, tror jag att många som sympatiserar med oss också blir benägna att rösta på oss efter ett nyval.

Om regeringsfrågan skulle få en lösning genom någon form av blocköverskridande samverkan framstår Sd:s situation i riksdagen som besvärlig. Hur kan man överhuvudtaget verka parlamentariskt, när övriga partier närmast tävlar i att betona sin vämjelse inför minsta antydan till blåsippa i rikspolitiken?

Vad ska en sverigedemokratisk väljare förvänta sig att ni kan uträtta i riksdagen?

– Framför allt tror jag att vi på kort sikt kan väcka debatt. Vi tvingar de andra partierna att förhålla sig till de frågor som vi tycker är viktiga, som våra väljare tycker är viktiga. Inte minst invandringspolitiken. Jag tycker att vi redan nu har sett en retorisk glidning hos t.ex. moderaterna efter valet. Man har förändrat sin retorik för att förhålla sig till oss och inte tappa väljare. Det kommer vi se ännu mer av om vi kommer in i riksdagen och får en stark ställning där.

Ni vill komma bort från bilden av er som enfrågeparti. Men är det inte svårt att agera som tunga på vågen utan att få den profilen? Skulle man kunna tänka sig att ni ger upp en del av er invandringspolitik för att få igenom kulturpolitiken?

– Jag tror att våra väljare skulle ha väldigt svårt att acceptera det. Så visst, å ena sidan, när vi presenterar vårt valmanifest senare i höst kommer vi att visa att vi inte är ett enfrågeparti i den meningen att vi har ett brett politiskt program. Vi skulle kunna vara med och ta ansvar för landet om vi får den möjligheten. Å andra sidan, tvåtredjedelar av våra väljare röstar på oss för att de vill ha en mer ansvarsfull invandringspolitik. Det är vi självklart medvetna om och det är det mandatet vi får.

Skulle det vara ett problem i valet 2014 att möta väljarna utan att ha något konkret resultat att peka på, att ni har lyckats påverka?

– Jag tror att vi kommer att kunna peka på konkreta resultat eftersom den retoriska glidning som har skett den här mandatperioden någonstans måste övergå i praktisk handling om inte de andra partierna vill förlora väldigt många väljare till oss. Vi kommer att se en mer restriktiv invandringspolitik om vi blir starka i det här valet, alldeles oavsett om det är vi som genomför den eller inte.

Och nog anar jag antydan till ett leende bakom hans solglasögon.

Kommentera