Rör inte min upphovsrätt

Under dagen har flera Almedasbesökare setts gå omkring med knappar föreställande en vit, öppen hand med texten ”Rör inte min statsminister”. Den är intill förväxling lik symbolen för den anti-rasistiska kampanjen Rör inte min kompis som startades av SSU i Stockholms län på 1980-talet, och sedan drevs tillsammans med de andra politiska ungdomsförbunden i regionen – med undantag för MUF som inte ville delta.

När Makthavare.se frågade några av de människor som bar ”Rör inte min statsminister”-knappen om dess ursprung, ville ingen uppge vem eller vilka som låg bakom. ”Ett brett medborgarinitiativ”, påstod några unga alliansvänner (att döma av deras t-shirts).

”Rör inte min kompis”-kampanjen startades alltså av SSU i Stockholms län. Makthavare.se ringde upp [[Toni Eriksson]] som 1985 var ombudsman i SSU-distriktet och den som tog den ursprungligen franska kampanjen till Sverige.

Hur ser du på den nya knapp som nu dykt upp?

- Jag ser det här som ett varumärkesintrång. SSU Stockholms län äger så vitt jag vet fortfarande rättigheterna till märket.

Genom åren har det förekommit vid ett par tillfällen att den anti-rasistiska symbolen använts av andra med helt andra budskap. Toni Eriksson berättar att det oftast inte skett illvilligt utan handlat om missförstånd och okunskap. De flesta gånger har det räckt med ett artigt brev till dem som förvrängt budskapet på symbolen, och så har man bett om ursäkt och dragit tillbaks sina kampanjer.

Vad som kommer att hända den här gången är oklart eftersom de ansvariga bakom ”Rör inte min statsminister”-knappen inte gett sig till känna. En ledtråd kan man dock kanske få av att MUF-ordförande [[Niklas Wykman]] twittrade just det budskapet när han i söndags gav sig av mot Almedalen.

Kommentera