I väntan på SCB

Flera opinionsundersökningar den senaste tiden tycks visa att det rödgröna övertaget ser ut att ha brutits. Vissa mätningar säger också att moderaterna gått om socialdemokraterna som Sveriges största parti.

Låt oss titta på siffrorna:

Novus valbarometer som publicerades den 26 maj visade ett mycket jämnt läge mellan blocken. Socialdemokraterna backade till 32,5 procent vilket var det lägsta stödet sedan valet 2006. I samma mätning backade även moderaterna med 0,9 procentenheter till 30,3. Sammantaget stöddes de rödgröna, enligt Novus, av 47,9 procent jämför med 46,2 procent för alliansen. Avståndet ansågs så litet att det inte kunde betecknas som statistiskt säkerställt.

Och enligt DN/Synovates stora majmätning, som kom den 28 maj, fick de fyra borgerliga partierna tillsammans 48,3 procent – mot 46,5 för oppositionen. Moderaterna låg i mätningen på 31,8 procent, en uppgång med 3 procentenheter och bara en dryg halv procentenhet mindre än socialdemokraterna.

Det norska opinionsmätningsföretaget Sentios majmätning visade att moderaterna gick om socialdemokraterna med 31,1 procent mot 30,3. Det innebar dock ändå en knapp ledning för det rödgröna blocket med 46,8 procent mot 45,8 för alliansen.

Den 4 juni presenterade så Expressen/Demoskop sina junisiffror där för första gången i Demoskops historia s noterade opinionssiffror under 30 procent – 29,9 procent. Moderaterna seglade därmed förbi som största parti med 34,5 procent.
I mätningen ledde plötsligt alliansen med hela 6,6 procentenheter, en statistiskt säkerställd skillnad mellan blocken.

Många siffror således, och lite motstridiga.

SvD:s Per Gudmundson konstaterar att i de senaste tre valen har socialdemokraterna fått lägre resultat än i Sifos majmätning. 1998 hade partiet 36,7 i maj, men slutade vid valet på 36,4 procent. 2002 hade s 43,9 i maj-Sifon och landade på 39,9 procent. Och 2006 hade man 36,6 i maj, vilket i valet blev historiskt låga 35,0 procent. I årets majmätning fick socialdemokraterna 34,3 procent, men å andra sidan ett övertag för de rödgröna med 49,3 procent, jämfört med 46,2 för allianspartierna.

De tillförlitliga sammanställningar av opinionsmätningar som finns tyder nu på att det är extremt jämt. Statsvetaren Henrik Oscarsson ger alliansen en procentenhets övertag. SVT:s Väljarindex, som tagits fram av Svensk Opinion och sammanställer något fler undersökningar, ger blocken identiska siffror: 47,1. Här har då Sverigedemokraterna en potentiell vågmästarroll med 4,2 procents väljarstöd. Mellan de två huvudmotståndarna s och m är det också extremt jämt med 31,8 respektive 31,4.

Omräknat till mandat skulle de sammanräknade opinionsundersökningarna ge 166 riksdagsmandat vardera för alliansen och de rödgröna, samt 42 för Sd.

Det enda ”facit” vi egentligen kan diskutera är förstås valresultatet på valdagen, men det är värt att notera att nu i veckan så presenteras SCB:s stora partisympatiundersökning. Gissa om att alla partistrateger väntar mycket spänt på detta.

Kommentera