Jättegigantiska myndigheten Allan

De rödgröna vill starta en jättestor och väldigt märklig myndighet: Statens polis-, fastighets- och fortifikationsverk, tillika avskiljande-, bostadskredit- och överklagandenämnd, samt riks- och landsarkiv, dessutom kriminaltekniska laboratorium.

För så här står i deras budgetmotion: ”Till exempel bör ett antal myndigheter slås samman. Det gäller polisens 21 länsmyndigheter, Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV), Statens bostadskreditnämnd (BKN) och Boverket, Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket, Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd samt Riksarkivet och landsarkiven.”

Kommentera