Ökat rödgrönt försprång

I flera opinionsundersökningar under mars-april har allianspartierna verkat utjämna avståndet till de rödgröna. Men nu har två nya mätningar på kort tid visat att oppositionen återigen rycker ifrån. I norska Sentio Researchs senaste mätning från april leder de rödgröna med drygt fem procentenheter. De får enligt Sentio 49,2 procent mot 43,9 procent för det borgerliga blocket. Och enligt Synovates aprilmätning leder de rödgröna med hela 8,1 procentenheter över de borgerliga. Så stort övertag har oppositionspartierna inte haft sedan januari 2009. Det krävs en historisk valspurt av de borgerliga för att kunna vända opinionstrenden, konstaterar DN:s [[Henrik Brors]]. Makthavare.se presenterar ingen mandatfördelning baserat på dessa siffror utan avvaktar tills ett nytt sammanvägt väljarindex tagits fram.

Kommentera