Att välja dem som styr Sverige

Med 222 dagar kvar till valet är det hög tid att börja fundera på hur regeringskansliet ska bemannas nästa mandatperiod. Hos den sittande regeringen funderar säkert en del ministrar över valet av medarbetare och partiledarna över valet av ministrar. Men mest spännande är det hur denna planering sker hos oppositionen. Vi har tittat in bakom de lyckta dörrarna.

För första gången på många decennier går [[socialdemokraterna|socialdemokratin]] till val med sikte att regera i koalition. Att tillsätta och avsätta de politiska tjänstemännen i en miljö där man själv råder är en sak. Att göra det tillsammans med två andra partier, som dessutom aldrig suttit vid regeringsmakten är något annat.

Därför träffas nu en ”Planeringsgrupp” med partisekreterarna [[Ibrahim Baylan]], [[Agneta Börjeson]] och [[Anki Ahlsten]] samt de två biträdande partisekreterarna [[Stefan Stern]] och [[Bo Leinerdal]] samt chefen för språkrörens kansli [[Paulo Silva]]. Gruppen har i uppdrag att reda ut spelreglerna i samordningen mellan partierna. Just nu söker de också efter ett antal erfarna personer – en motsvarighet till alliansens äntringsstyrka – som kan hjälpa till att konstruera en hållbar departementsstruktur och hur ett framtida samordningskansli ska se ut.

Men planeringsgruppen sitter inte med listor över tänkbara statssekreterare, planeringschefer, sakkunniga och pressekreterare. Inte ännu. Att välja de som styr är något partierna håller så tätt om som möjligt. I en koalitionsregering har emellertid partigängarna förtur. Rekryteringar långt utanför den betrodda inre kärnan i partierna är inte särskilt troligt till att börja med, utom möjligen för [[miljöpartiet]] där mycket talar för att expertis plockas in utifrån.

Ett sätt att komma lite närmare frågan om vilka som är påtänkta för de verkligt tunga rödgröna jobben är att titta på den socialdemokratiska ”statssekreterarutbildning” som traditionsenligt pågår nu några veckor framöver på kursgården Bommersvik. Där drillas de kommande socialdemokratiska cheferna i praktisk statskunskap och hur man hanterar ett trilskande departement.

Kurslistan är förstås hemlig. Den är till och med så hemlig att när deltagarna kallades till den så fick de sin kallelse skickad ”bcc”, det vill säga med hemlig kopia, så att en förlagd kallelse inte skulle avslöja vilka andra som gick kursen. Men Makthavare.se har koll på kursen och vet att det bland de tunga ekonomihandläggarna som [[Emma Lennartsson]], [[Sebastian de Toro]] och [[Torbjörn Hållö]] också finns överraskningar som [[Joel Malmqvist]] – i dag på Svenska Kyrkan – och [[Julia Janiec]] chef för kommunalrådskansliet i Malmö. Här finns också representanter från tjänstemannafacken, LO och till och med Polisen.

Den här typen av utbildningar ger förstås en bild av vilka som är påtänkta av ledningen men det avgör verkligen inte hela saken. Men för de flesta avgörs frågan om tillträde till regeringskansliets korridorer och kulvertar om vilket förhållande man har till det enskilda statsrådet. Det är ministern själv som väljer sina medarbetare – eller i alla fall nästan. För oerfarna socialdemokratiska statsråd gäller nog fortfarande att det är statsministern eller hennes medarbetare som väljer statssekreteraren – eller ”rekommenderar varmt”.

Finns det då någon mening med att göra en lista över vilka som kan komma ifråga att befolka regeringskansliet efter valet? Ja, självklart. Visserligen har alla dessa politiskt anställda ingen formell makt. Men deras beslut och deras omdöme är det som formar Sverige efter en valseger. Därför är det viktigt att vi lär känna vilka de är så vi kan förstå och kanske parera deras beslut. Därför publicerar vi i dag 68-listan över de 68 personer vi är mest övertygade om kommer hittas i regeringens korridorer om [[Mona Sahlin]] blir statsminister. På onsdag publicerar vi sedan en lista över bubblare, ytterligare 68 personer med god chans att få tillträde till maktens korridorer.

Samtliga listor har sammanställts gemensamt av oss i Makthavare-redaktionen, med hjälp av tips och kvalificerade spekulationer från insatta människor i politikens innersta kärna.

Kommentera