Veckans makthavare: Jonas Nygren

I höstas vann [[Jonas Nygren]] både det interna provvalet och det öppna primärval som [[socialdemokraterna]] i Sundbyberg arrangerade för att fastställa sina kommunlistor. Av Makthavare.se har han tidigare benämts som ”blivande stjärna och social talang på uppåtgående”, och endast 31 år gammal föreslås han nu efterträda [[Helene Hellmark Knutsson]] som kommunstyrelseordförande.

”Bråk, hot och svågerpolitik”. Så lyder rubriken till en mindre smickrande beskrivning i tidningen Fokus av de processer som ligger bakom partiernas val av företrädare. De svenska partierna beskrivs som toppstyrda organisationer livrädda för att tappa kontrollen. En beskrivning som till stor del kan kännas igen av alla som är partiaktiva.

Förutsättningarna för det politiska arbetet har förändrats de senaste åren. Väljarnas lojalitet minskar och flödet mellan partierna ökar för varje val. Även det dagliga politiska arbetet påverkas av att medborgarna är mer pålästa och kunniga än någonsin förr. De förtroendevaldas informationsövertag minskar. Den intresserade föräldern kan på nätet ta del av beslut som är på väg att fattas och på några sekunder sprida informationen vidare i formella och informella nätverk i samhället. En utveckling som är fantastisk och innebär nya möjligheter till ett ökat engagemang och inflytande. Om bara partierna och de förtroendevalda orkar.

Med en alltmer aktiv och påläst befolkning ställs det krav på nya arbetssätt. Partierna och vi som är aktiva i dem måste våga utmana befintliga strukturer och hitta nya vägar för engagemang. Jag träffar många som vittnar om hur svårt det är att ta sig in i de maktstrukturer som partierna idag utgör. Om du till exempel bara vill diskutera en enskild sakfråga så är det svårt att finna en plats i strukturen. Partiernas grundprincip måste vara att allt engagemang är viktigt och välkommet. På vilket sätt engagemanget sker är av mindre vikt. Partierna måste ge utrymme och stöd till en ökad grad av självorganisering.

Egentligen handlar det om ren självbevarelsedrift, antalet medlemmar har minskat kraftigt och för att inte självdö behövs förnyelse. Förändringen måste ske i grunden, i själva synsättet på väljarna och på medborgarna. Partierna måste våga dela med sig av makten. Och inse att delad makt är detsamma som ökad makt för fler.

Inför fastställande av socialdemokraternas kommunala lista i Sundbyberg kläckte kommunstyrelsens ordförande Helene Hellmark Knutsson idén om ett öppet primärval. Ett förslag som till en början väckte oro i partiet, men som snabbt accepterades och sågs som en möjlighet att tidigt göra fler politiker kända. Alla sundbybergare fick möjlighet att rösta på fem kandidater utifrån en lista som fastställdes internt i ett provval. Ett första försök till öppenhet som garanterat är här för att stanna.

Öppenheten måste genomsyra partiernas arbetsmetoder även vad det gäller utformningen av politikens innehåll. I Sundbyberg kommer intresserade medborgare få vara med i utformningen av de politiska program som ska ligga till grund för det politiska arbetet under mandatperioden. Till vår hjälp kommer vi använda en bredd av kanaler och verktyg. Ett viktigt verktyg är bland annat de olika sociala medier som finns, gratis och fria för var och en, och som är konstruerade för dialog. När tentaklerna ut i samhället blir färre beroende på minskat antal medlemmar krävs nya och öppna processer för att fånga upp intryck och idéer.

Det gamla hierarkiska, toppstyrda och introverta sättet att arbeta underkänns av dagens moderna människor. Orken att förnya sig är för dagens partier en fråga om överlevnad.

Jonas Nygren arbetar till vardags på pr-byrån Springtime som nestorn [[Bo Krogvig|Bo Krogvigs]] högra hand. Tillsammans låg de bakom den socialdemokratiska kandidaten Ivo Josipovics framgångsrika kampanj i det kroatiska presidentvalet.

Kommentera