Bestraffas moderaternas ledande FRA-kritiker?

Har moderaternas lokala partiledning i Stockholms län valt att på ett skickligt sätt näpsa partiets mest framträdande FRA-kritiker? En analys av riksdagslistan pekar åt det hållet.

Bland förändringarna i förslaget till riksdagslista för [[moderaterna]] i Stockholms län framstår den rutinerade [[Marietta de Pourbaix-Lundin|Marietta de Pourbaix-Lundins]] nedflyttning från plats sex till elva och nykomlingen [[Karl Sigfrid|Karl Sigfrids]] petning från plats elva till 14 som notabla. Inte minst är den sistnämnda nedflyttningen värd en fördjupad kommentar.

Sigfrid var den moderata riksdagsgruppens enda framträdande FRA-kritiker under stormen mot FRA-lagen. Ännu mer intressant blir hans nedflyttning om den jämförs med [[Isabella Jernbeck]] från Danderyd som flyttas upp från plats 15 till plats åtta i förslaget. Den moderata partipiskan ven hårt mot Sigfrid under FRA-striden som framförallt utkämpades i bloggosfären och har gått till historien som den första svenska politiska bloggbävningen, och är antagligen också den förklarande faktorn bakom [[piratpartiet|piratpartiets]] framgångar i fjolårets EU-val. Jernbeck drev, enligt ett reportage i tv-programmet Agenda, på ett sammanträde med den moderata riksdagsgruppen linjen att Sigfrid skulle tvångskvittas ut från FRA-voteringen på grund av sin öppna kritik och motstånd mot propositionen.

Mot den analysen skulle det faktum att Jernbeck representerar det urstarka moderatfästet Danderyd kunna ställas, eftersom hon blir ensam ledamot därifrån och därför bör klättra på listan när det före detta kommunalrådet Hamilton i Danderyd lämnar riksdagen efter valet. Men Sigfrid kommer från grannkommunen Solna som också får räknas som ett starkt moderat fäste, inte minst om hänsyn tas till hur bra det går för partiet i valet till kommunfullmäktige. (Solna var i fullmäktigevalet 2006 partiets åttonde starkaste kommun i landet medan Danderyd kom på fjärdeplats på den topplistan). Sigfrid har trots att han redan sitter i riksdagen och med sina 32 år dessutom är en av de yngsta ledamöterna alltså placerats bakom nykomlingen [[Hanif Bali]], som står på plats nio. Ett mer normalt förfarande hade varit att dessa båda kandidater bytt plats på listan. Inte minst om resultatet från provvalet getts en tyngre vikt där Sigfrid kom på en elfte plats och Bali på plats 18.

En konspiratoriskt lagd betraktare skulle lätt kunna lockas tro att nomineringskommittén med sitt förslag till lista har lyckats med uppsåtet att markera mot Karl Sigfrid genom att mot honom ställa Hanif Bali. Det ser nämligen ut att bli svårt för Sigfrids stödtrupper i partiet att på nomineringsstämman i början på februari hitta argument som på samma gång som de talar för Sigfrid också talar mot Balis för en nykomling sett höga placering.

Den sistnämnda kommer nämligen också han från Solna samtidigt som han är aktiv muf:are och alltså yngre än Sigfrid och dessutom är verksam i it-branschen, vilket matchar Sigfrids profil som en av borgerlighetens mest framträdande informationspolitiska debattörer. Ovanpå allt detta har Bali en utländsk härkomst, vilket rimligtvis är en fördel i sammanhanget.

Kommentera