Veckans makthavare: Eskil Erlandsson

Förra veckan stod fiskefrågorna på agendan i Bryssel. Här skriver [[Eskil Erlandsson]] om regeringens strategi i förhandlingarna. Sverige har nu möjlighet att påverka fiskepolitiken på riktigt menar han, till skillnad från under den förra regeringen då s och mp drev ”plakatpolitik” som gjorde Sverige omöjligt att förhandla med och stängde oss ute från förhandlingsrummen.

Det svenska ordförandeskapet lider mot sitt slut och för min del så avslutades det med ett tredagarsmöte i förra veckan i Bryssel. Halvåret har varit intensivt och Sverige har lyckats påverka i en mer hållbar riktning, speciellt inom ett område som ligger mig varmt om hjärtat – fiskefrågorna.

EU bygger i stor utsträckning på att finna överenskommelser som tillräckligt många länder kan ställa sig bakom. I Sverige har vi i ett EU-perspektiv en väldigt medveten befolkning vad gäller fiskefrågorna och inom samhällsdebatten en relativt gemensam uppfattning om att åtgärder behövs för att skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Den synen delas inte alltid av övriga medlemsländer och den insikten måste vara utgångspunkten om man verkligen vill förändra och inte bara påstå att man vill förändra.

Under den förra regeringen med [[miljöpartiet]] som stödparti valde den socialdemokratiska regeringen att skapa plakatpolitik genom att kräva totalt fiskestopp och på andra sätt göra sig omöjlig i förhandlingarna genom ståndpunkter som en stor del av de övriga länderna inte förstod utifrån den debatt som förs där. Det var viktigare för förra regeringen att skapa politiska poäng hemma än att faktiskt få tillbaka torsken i Östersjön. Politiken ledde till att Sverige bokstavligen stängdes ute från rummen där besluten om fiskens framtid fattades.

En av de viktigaste åtgärderna för mig var därför att återskapa en position där vi verkligen kan påverka. Med vår pragmatiska förhandlingslinje i fiskeförhandlingarna så kommer vi närmre ett hållbart fiske än [[socialdemokraterna]] och miljöpartiet någonsin gjort. Det är högst påtagligt att plattformen som vi skapat ger utdelning. Vi har under de senaste åren och inte minst under ordförandeskapet kunnat påverka så att vi fattat flera viktiga beslut för att få tillbaka fisken i haven.

Detta halvår har det fattats fler beslut som berör fiskefrågor än under något annat ordförandeskap. Vi har bland annat beslutat om en ny kontrollförordning för fisket inom EU. För första gången finns nu gemensamma regler inom hela EU som gör det möjligt att följa fisken från nätet till bordet. Upptäcks tjuvfiske kan fiskelicensen dras in och medlemsländer som inte utför kontroller på rätt sätt får indraget stöd från EU. I oktober och december beslutades om hållbara kvoter för fiske. För andra året i rad följdes förvaltningsplanerna för att få mer fisk i haven och fiske efter de hotade arterna sillhaj och pigghaj stoppas.

Jag hade velat komma längre. Jag hade velat att EU tillsammans skulle besluta om att minska fiskeansträngningarna ytterligare för hotade bestånd. Men om jag får välja mellan att påverka besluten i rätt riktning eller att bli utestängd från förhandlingsrummet och bara skapa billiga politiska poäng på hemmaplan väljer jag det förstnämnda.

Före 2012 ska EU fatta beslut om en ny fiskepolitik och vi står nu inför några viktiga år då grunderna för den nya fiskepolitiken ska diskuteras. Vi har nu en bra grund för att vara med och påverka det beslutet. Det är bara om vi får mer fisk i haven som vi kan fiska i framtiden och jag är övertygad om att människor också i fortsättningen vill kunna äta fisk från våra hav.

Eskil Erlandsson

Kommentera