Honduransk kuppmakare kollega med Björklund

Den honduranska kuppmakaren och presidenten [[Roberto Michelleti]] har valts till vice ordförande i den liberala internationalen (LI). Bland LI:s medlemmar återfinns [[folkpartiet]] och [[centerpartiet|centern]].

Vid LI:s kongress i Kairo i slutet på oktober där Michelleti valdes till en av internationalens vice ordföranden deltog bland andra riksdagsledamöterna [[Birgitta Ohlsson]]och [[Carl B Hamilton]] och EU-parlamentarikern [[Olle Schmidt]] som var delegationsledare för fp samt folkpartiets internationella sekreterare Fredrik Svensson.

Ordförande i den liberala internationalen är Schmidts kollega, den holländska EU-parlamentarikern [[Hans van Baalen]]. Han välkomnar valet av den internationellt omtvistade och kontroversiella Roberto Michelleti till en av organisationens vice ordförande, rapporterar nyhetsbyrån Mercopress.

”Genom sitt mod har president Micheletti möjliggjort den demokratiska processen med ett val i Honduras den 29 november. Det är ett enormt modigt agerande till stöd för demokratin”, säger van Baalen bland annat.

Fredrik Svensson förklarar att varje parti som är medlemmar i LI har rätt att utse en vice ordförande. Utöver detta finns det sedan ett litet arbetande presidium, som alltså skall särskiljas från det större presidiet med vice ordföranden. Från Sverige är det [[Jan Björklund]] respektive [[Maud Olofsson]] som utsetts till dessa poster – även om det inte är ett krav att just partiledarna besätter posterna – vilket alltså gjort Björklund och Olofsson till kollegor med kuppmakaren Michelleti.

- Valet av vice ordföranden gick på två minuter och Michelletis namn fanns inte med i det material som skickats ut på förhand, säger Fredrik Svensson på telefon från Barcelona.

Honduras liberala parti, partido liberal de Honduras (PLH), är medlem i LI sedan 1986. Den internationellt icke erkända presidenten Michelleti, såväl som den i kuppen avsatta folkvalda presidenten [[Manuel Zelaya]], tillhör båda PLH.

Fredrik Svensson öppnar nu för att folkpartiet kan komma att ifrågasätta PLH:s medlemsskap i LI:

- När ett parti är på fel väg som i det här fallet i Honduras skulle jag inte bli förvånad om vi kommer agera för att få till stånd en omprövning av dess medlemsskap, men det är en lång process som tar tid, säger han.

Även folkpartiets internationella biståndsstiftelse [[Silc]] ingår i LI, som en så kallad cooperating organisation. Silc har på senare år gjort sig kända som en organisation som aktivt och med hög profil arbetar med att stödja delar av den demokratiska opppositionen på Kuba. Den svenska liberala tankesmedjan Ohlininstitutet genom professor emeritus [[Ingemund Hägg]] är en av två drivande organisationer i det nätverk av liberala tankesmedjor som är knutna till LI. Hägg tilldelades också hedersetiketten Patron för de liberala idéerna, vid kongressen i Kario för sitt 40-åriga arbete inom internationalen.

Det internationella samfundet har i skarpa ordalag kritiserat kuppen i Honduras som avsatte Zelaya, och hotat med att bojkotta valen i slutet på november om inte Zelaya återinsätts på presidentposten före valet. Bland de skarpaste kritikerna återfinns den interamerikanska samarbetsorganisationen [[OAS]].

Efter kuppen i slutet på juni, i vilken honduransk militär deltog, tillsattes den dåvarande talmannen i parlamentet – Michelleti – som ny president. I protest mot kuppen kallade raskt EU-länderna hem sina ambassadörer. Dessa har senare återvänt, med undantag av den spanska ambassadören som då inte släpptes in i landet.

Men LI:s ordförande van Baalen, som för övrigt är reservofficer i den holländska armén, köper inte kritiken från OAS. Enligt Mercopress kritiserar han OAS för att organisationen ”öppet och kraftfullt stöttat den före detta presidenten Zelaya” istället för att ha rådgjort med honom för att ”försöka förhindra att han ändrar konstitutionen på ett olagligt sätt”.

Det svenska EU-ordförandeskapet har i olika uttalanden understrukit vikten av att återinföra det konstitutionella styret och en demokratisk process. I ett uttalande daterat den 30 oktober ”välkomnar vidare ordförandeskapet uppgörelsen mellan representanter för Honduras president, Manuel Zelaya, och de factoregeringen i Honduras, som förväntas leda fram till en demokratisk process i Honduras.”

Vid LI:s kongress i slutet på oktober i Kairo valde både [[folkpartiet]] och [[centerpartiet|centern]], att lägga fram förslag på egna resolutioner att behandlas av delegaterna. Dessa handlade mestadels om klimat- och jordbrukspolitik, i relation till det kommande klimatmötet i Köpenhamn, [[Cop-15]].

En av de antagna resolutionerna på kongressen behandlade den politiska situationen i Honduras:

Liberal International has been following the developments in Honduras with great concern. The country went through a period of serious disturbances provoked by the violation of its Constitution by the President of the Republic. Liberal International condemns all unconstitutional acts and calls for the restoration of democracy and rule of law in the country. LI believes the support of the international community in ensuring that the upcoming presidential elections in Honduras are free, fair and democratic remains crucial.

Beslutet att utse den honduranska kuppmakaren till vicepresident var inte det enda kontroversiella beslut som fattades på kongressen i Kairo. Där beslöts också att det omstridda egyptiska partiet democratic front party (DFP) – som anklagats för att hysa anitisemitiska åsikter – skulle väljas in som medlemsorganisation. Ett beslut där fp:s delegater valde att som enda svenska parti lägga ned sina röster, förklarar Fredrik Svensson. Det andra partiet som lade ned rösten var radikale venstre från Danmark.

Trackbacks

  1. [...] Liberala internationalen, som 2009 stödde den borgerliga statskuppen i Honduras. En kuppledare valdes till och med till vice ordförande i Federleys och Malms international. Borde dessa bekymrade borgerliga politiker inte allra minst utsättas för krav på att fördöma [...]

Kommentera