Nuder hövding i Uppsala

Enligt vad Makthavare.se erfar kommer Pär Nuder inom en snar framtid, eventuellt redan vid nästkommande regeringssammanträde på torsdag, utses till landshövding i Uppsala Län. Han efterträder [[Anders Björck]] som huserat i residenset i Uppsala slott mellan åren 2003 – 2009.

För närvarande är länsrådet [[Leif Byman]] tillförordnad landshövding i Uppsala, en tjänst han förordnades från och med den första oktober i år, då Anders Björck lämnade in nycklarna till slottsporten. Leif Byman innehar posten tills dess att ny landshövding utsetts av regeringen.

[[Pär Nuder]] har en lång politisk karriär bakom sig inom både socialdemokratin och på flera centrala poster i regeringskansliet, som kröntes med finansministerposten som han innehade mellan åren 2004 – 2006.

Därmed avslutar Nuder sin politiska karriär på det sättet som anses vara den kanske mest traditionella reträttposten av dem alla för några av landets mest erfarna och tunga politiker – landshövding.

I och med tillträdet på landshövdingestolen intar han i praktiken den roll som Sveriges Radios nuvarande vd, [[Mats Svegfors]], hade fram till bara några månader sedan då han lämnade uppdraget som landshövding i Västmanlands län i januari 2009, efter att ha suttit nio år på posten.

Mats Svegfors hade en strategisk roll som nära och förtroget bollplank till just Pär Nuder när Svegfors var ordförande i den blytunga, men i praktiken misslyckade, Ansvarskommittén som tillsattes av statsrådet Nuder, och vars uppgift var att ta fram ett förslag till en ny regional indelning samt se över ansvarsfördelningen mellan den lokala, regionala och statliga nivån i det politiska Sverige.

Pär Nuder, som av [[Göran Persson]] brukade kallas ”Nutte” när det begav sig, var efter den socialdemokratiska valförlusten 2006 partiets talesman i ekonomiska frågor, ett uppdrag han sedermera fick lämna över till [[Thomas Östros]] efter en hård intern maktkamp mellan honom och [[Mona Sahlin|Mona Sahlins]] stabschef [[Stefan Stern]]. Den förlorade maktkampen fick Nuder att lämna uppdraget som riksdagsledamot för socialdemokraterna i Stockholms län i slutet på februari i år.

* * *

Ovanstående uppgift har i efterhand dementerats av Pär Nuder.

Kommentera