Nöjd Reinfeldt avslutade stämman

– I valrörelsen står arbetslinjen mot bidragslinjen, var [[Fredrik Reinfeldts]] slutord till stämman. Men debatten har gått skyhög om las och invandringsreglering.

[Uppdaterad]

I sitt avslutningstal till stämman lyfte han fram sjukvården, integrationen och miljön, de frågor där partiet nu har antagit nya program.

Om integrationen gjorde han en personlig utvikning om en händelse när han var tonåring och på väg till basketträningen med Tensta Tigers och stoppades av tre invandrargrabbar varav en hade en skruvmejsel i handen och bad honom sticka.

– Det finns spänningar mellan grupper. Vi måste förstå hur det är att känna sig vilsen i sitt nya land och se bristerna i det svenska samhället, sa Reinfeldt i sitt tal.

Vid pressträffen efteråt betonade Reinfeldt att alla partier – även om det inte låter så från de politiska partierna i samhällsdebatten- är för en reglerad invandring till Sverige och att reglerad invandring måste betyda just regler.

Partistyrelsen förlorade en omröstning om kravet att nyanlända måste återvända till hemlandet för att söka tillstånd att arbetskraftsinvandra.

– Stämmans majoritet var att bejaka ett synsätt där man får skifta över till ett arbete redan när man är på plats. Vi får naturligtvis titta på det, men det är väldigt viktigt för mig att vi respekterar just detta att vi har reglerad invandring och att vi försöker få rättssäkra processer som gör att det fungerar, sa Fredrik Reinfeldt vid pressträffen.

Partistyrelsen förlorade även en omröstning om kärnkraften, där stämman ville öppna för mer än tio kärnkraftsreaktorer. Men Fredrik Reinfeldt markerade vid pressträffen mycket tydligt att alliansöverenskommelsen om energin gäller för överskådlig tid.

På samma sätt markerade han, liksom [[Anders Borg]] och [[Sven-Otto Littorin]], att han vill att arbetsrätten ligger fast och för övrigt är en fråga för arbetsmarknadens parter. Där fick man också stämman med sig.  Partiledningen gick segrande ur omröstningen även om debatten blev lång och tidvis upprörd.

Samtidigt som moderaterna växer lever de borgerliga små partierna allt mer farligt. Men Fredrik Reinfeldt pekade på att små partier får mer uppmärksamhet när val närmar sig.

– I realiteten får de mindre partierna möjlighet att agera som regeringsparti. Därmed finns det möjlighet för Folkpartiet att utveckla utbildningspolitiken, för Kristdemokraterna att utveckla välfärdspolitiken, för Centerpartiet att utforma mycket av miljö- och jordbrukspolitiken till exempel. Utan alliansen hade de inte haft den möjligheten. Det är så vi kommer att förbereda oss för 2010,sa Reinfeldt till Makthavare.

Budskapet att alliansens arbetslinje står mot ”vänsterblockets bidragslinje” har upprepats av alla partiets företrädare i alla uttalanden under stämman och kopplats samman med de borgerligas ansvarstagande för landet. En möjlig koalitionsregering mellan s,v och mp har återkommande beskrivits som ett ”experiment”.

Att partierna s, v och mp under åtta år lade budgetar ihop, ett faktum som de rödgröna ofta framför när deras samarbetsförmåga ifrågasätts, ansåg Reinfeldt vara mindre övertygande.

– Att göra en förhandling i halvåret är inte att bära regeringsansvar och ta ansvar för Sverige. Vi i alliansen har överenskommelser varje dag om gemensamma svar. Det kan inte jämföras. I den delen saknar miljöpartiet och vänsterpartiet varje form av regeringsansvar. De har inte någonsin burit regeringsmakten  och då är det ett experiment, sa Reinfeldt till Makthavare.

Kommentera