Moderaterna ett parti för de välbärgade

De nya moderaterna har lång väg att vandra om de vill uppfattas som ett parti för hela det arbetande folket. Samtidigt har miljöpartiet och vänsterpartiet en politik som bygger på önsketänkande, vilket krockar med socialdemokraternas regeringsduglighet, visar en opinionsundersökning som kartlagt partiernas karaktärsdrag.

Det är opinioninstitutet [[Synovate]] som för Makthavare.se/[[Fokus]] räkning kartlagt de olika partiernas karaktärsdrag i en enkätundersökning bland drygt 1.400 väljare. Samma fråga har ställts varje år sedan 2004, vilket gör att det finns tillräckligt med information för att börja se trender i hur den svenska väljarkåren uppfattar hur de olika partierna och deras politik ser ut.

En sammanfattning av riksdagspartiernas plus sverigedemokraternas karaktärsdrag ger följande bild av respektive parti, när väljarna får beskriva hur de uppfattar dem:

[[Moderaterna]]
Partiets tydligaste karaktärsdrag är att de står på de välbärgades sida, förstår företagandets villkor, är framtidsinriktade, har handlingskraft och är för individens frihet.

[[Folkpartiet]]
Partiet kännetecknas av att vara för individens frihet, vara samarbetsvilliga, ordning och reda, framtidsinriktade och att man lyssnar på vanligt folk.

[[Centerpartiet]]
De tydligaste karaktärsdragen hos centern är att de är samarbetsvilliga, vacklar hit och dit, de förstår företagandets villkor, lyssnar på vanligt folk och är framtidsinriktade.

[[Kristdemokraterna]]
Partiet uppfattas som bakåtsträvande, fast i det förgångna, hederlighet, omtänksamhet och samarbetsvillighet.

[[Socialdemokraterna]]
Kännetecknas av trygghet, att lyssna på vanligt folk, står på de svagas sida, regeringsduglighet, att man förstår verkligheten för vanligt folk och vet hur man sköter Sverige.

[[Vänsterpartiet]]
Partiet står på de svagas sida, lyssnar på vanligt folk, har en politik som bygger på önsketänkande, är fast i det förgångna och bakåtsträvande.

[[Miljöpartiet]]
Partiet är framtidsinriktade, har en politik som bygger på önsketänkande, vacklar hit och dit, vill ha stora samhällsförändringar och samarbetsvillighet.

[[Sverigedemokraterna]]
Partiet vill ha stora samhällsförändringar, är bakåtsträvande, har en politik som bygger på önsketänkande, man vet vad partiet vill och uppfattas som fast i det förgångna.

Att moderaterna, trots det systematiska arbetet med att positionera de nya moderaterna som ett brett arbetarparti hos väljarkåren, har en lång väg kvar att vandra på den vägen visas av siffrorna i undersökningen. 69 procent av de tillfrågade tycker att partiet står på de välbärgades sida, vilket kan jämföras med att 71 procent instämde i samma påstående när frågan ställdes år 2005. Däremot har uppenbarligen partiledningens förändringsvilja nått fram. 32 procent håller med om att moderaterna är öppna för nya ideér, vilket kan jamföras med 24 procent 2005.

Folkpartiet och [[Jan Björklund|Jan Björklunds]] envisa arbete med att trycka på vikten av ordning och reda i skolan har bevisligen gett resultat. Ordning och reda är det tredje tydligaste karaktärsdraget för liberalerna visar undersökningen, med 23 procent av de tillfrågade som tänker på det begreppet i samband med fp. Det kan jämföras med siffran 13 procent 2005.

Centerns och [[Maud Olofsson|Maud Olofssons]] vilja att profilera sig som ett parti som förstår företagandets villkor har uppenbarligen gett resultat det också. 25 procent av de tillfrågande ser det som ett karaktärsdrag, vilket placerar denna del av partiets karaktär på tredje plats. Det kan jämföras med siffran 9 procent 2005.

Kristdemokraternas partistrateger lär ha anledning att oroas när de plöjer igenom undersökningsresultatet. De två mest framträdande karaktärsdragen med 25 procent var är bakåtsträvande respektive fast i det förgångna, vilket till viss del kan kompenseras av hederlighet som kvalar i på en tät tredjeplats med 24 procent av de tillfrågande som tänker på detta i samband med kd.

I oppositionen framkommer en intressant klyfta mellan å ena sidan socialdemokraterna och å andra sidan vänstern och miljöpartiet. Storebror i sällskapet framstår i väljarnas ögon som ett parti som är regeringsdugligt, vet hur man sköter Sverige och har en politik som fungerar i verkligheten. Det kontrasteras skarpt mot småsyskonen vars politik beskrivs som önsketänkande och fast i det förgångna (v), respektive önsketänkande och vacklar hit och dit (mp).

Sverigedemokraterna framstår i undersökningen som ett på gränsen till smått revolutionärt parti. 39 procent av de tillfrågade svarar att partiet vill ha stora samhällsförändringar, medan karaktärsdrag två respektive tre med 26 procent beskrivs som bakåtsträvande och har en politik som bygger på önsketänkande.

Hela undersökningen med samtliga karaktärsdrag och sifferserier tillbaka till år 2004 för riksdagspartierna respektive år 2007 för sverigedemokraterna finns att ladda ner här. Målgruppen för undersökningarna har varit den svenskspråkiga allmänheten i åldern 16-75 år.

Kommentera