Staten ska använda Facebook & Twitter

Nu ska staten ut på internet – igen. Förutom att göra en nödvändig översyn och samordning av hur offentlig förvaltning ska nyttja IT och internettjänster, så ska även sociala medier tas tillvara – Facebook, Twitter, YouTube och Flickr – allt för att föra staten närmare medborgarna.

Seminarium: Offentlig förvaltning 2.0 - utmaningar och möjligheter med sociala media och ny teknik
Arrangör: Finansdepartementet
Plats: Länsstyrelsens f d sammanträdesrum, Strandgatan 1
Publik: 40-50 pers
Budskapet: Sociala medier är the shit och vi behöver uppgradera till Statstjänsteman 2.0.
Citat: ”Vi arrangerar detta möte för att vi vill tanka ner era åsikter kring social medier” [[Mats Odell]]
Moderator: [[Magnus Kolsjö]], Finansdepartementet

Seminariet inleddes av en engagerad [[Mats Odell]], som försökte sig på att förklara de övergripande strategierna för statens pågående e-förvaltningprojekt och e-delegationens arbete.

Planen är att samla ihop och uppdatera regelverket, gå vidare med att upphandla tjänster (gärna öppen källkods-lösningar) som ska ligga till grund för gemensamma riktlinjer och ett samlat grepp om hur staten ska arbeta med IT. Själva tjänsteutvecklingen kommer sist i kedjan, och ska skötas av respektive myndighet, nära verksamhet och användare.

Det charmiga med [[Mats Odell | Odells]] presentation var att den kryddades med namedropping av nätets hetaste tjänster – YouTube, Twitter och Facebook, förpackade under modebegreppet social media. Förutom att staten på allvar ska tänka igenom hur IT ska användas smart och effektivt, så är visionen alltså att framtidens statstjänsteman – slagkraftigt döpt till Statstjänstman 2.0 – ska vara hipp med nätets sociala kvaliteter, och att detta ska nyttjas i myndigheternas kontakter med medborgarna.

[[Anette Carnhede]] från Förbundet ST påtalade här vikten av att faktiskt skilja på vad som handlar om information, kommunikation och ren myndighetsutövning, vilket var en uppfriskande synpunkt. Som facklig företrädare var hon också mån om att påtala arbetsmiljöperspektivet – att framtidens IT-tjänster måste ha en hög ”användbarhet”, inte bara för medborgarna utan också för tjänstemännen, för att undvika den stress och dåliga arbetsmiljö som usla IT-stöd innebär.

Hon konkretiserade också diskussionen med enkla exempel – Skatteverkets deklarations- och blankettjänster som ett gott sådant, och Försäkringskassans införande av nytt IT-stöd som ett dåligt. Man ”växlade in vinsterna av effektivisering innan de hade visat sig” – d v s man kickade folk för tidigt. CSN fick både ris och ros – en myndighet som gått från usel till välfungerande med målmedvetet arbete.

Seminariets höjdpunkt var annars Riksantikvarieämbetets presentation, där [[Lars Lundqvist]] kunde visa vad en gammal och traditionstyngd myndighet kan göra om man bara vågar tänka lite nytt. De har utvecklat många lättillgängliga tjänster inom sitt område, där PlatsR, en kommande wikitjänst för att låta grundskoleelever skapa innehåll utifrån fritt tillgänglig information om historiska platser gav en uppfriskande känsla av användbarhet och potential.

[[Nicklas Lundblad]], Googles avgående European Policy Manager, bjöd på en målade beskrivning av Obama-adminstrationens Open Government Initiative, som försöker engagera medborgarna direkt i den policyskapande processen. Detta genom att fritt låta folk komma med förslag på samhällsförändringar, öppna upp för diskussion kring alla idéer och rangordna dem, och slutligen faktiskt låta folket tillsammans skriva förslagen – allt i stöd av nättjänster.

Erik Sellström från nätverket Digitala staten/Växjö universitet resonerade kring hur man kan jobba med införandet av nya otippade användningsområden för IT-tjänster. Han påtalade också knepigheten i att statliga myndigheter idag uttryckligen förbjuder aktivitet på sociala medier under arbetstid, när det kanske snarare skulle vara tvärtom om man ska hitta nya vägar för kommunikation.

Även näringslivet var representerat i denna ganska spretiga samling, i form av företaget Chas Visual Management och deras operative chef [[Max Dyga]]. Hur deras affärsmodell såg ut fick vi inte någon insikt i, men de arbetar i detta sammanhang med ett pilotprojekt där de engagerar grundskoleelever i att bygga ett eget community. Och om jag förstod det rätt så görs detta med den uttalade tanken att visa att förmågan att skapa egna nättjänster och applikationer kommer vara hårdvaluta i den uppväxande generationen – inte bara att konsumera dem.

Som avslutning ställde moderator Magnus Kolsjö den pikanta frågan vilka sociala nättjänster föreläsarna själva nyttjar och föredrar, och svaren får tala för sig själva:

[[Nicklas Lundblad]] European Policy Manager, Google
- Twitters sökfunktion

[[Lars Lundqvist]], Riksantikvarieämbetet
- Fototjänster, bloggar

[[Erik Sellström]], Digitala staten, Växjö universitet
- Twitter, Skype, bloggar, IM

[[Anette Carnhede]], ordförande Fackförbundet ST
-  Nybliven Facebook-användare

[[Max Dyga]], Chas Visual Management
- IM, YouTube

Svaret från vår IT-minister var mest belysande – [[Mats Odell]] beklagade sig över att statsrådsposten inte tillåter några informella utsvävningar p g a offentlighetsprincipen(?) – ”om ni försöker skicka ett e-mail till mig så kommer det studsa tillbaka för att sen gå till en [diarie]registrator, och sen får jag det via nån handläggare”. Men han la också till att han uppskattar kollegan [[Carl Bildt | Carl Bildts]] mer fria utnyttjande av internet som kommunikationskanal, och tipsade om att hans egen pressekreterare, [[Mia Widell]], faktiskt finns på Twitter: http://twitter.com/M_Widell

För den nyfikne kan följande länkar vara värda att utforska:

Slides från seminariet: http://www.slideshare.net/MagnusKolsjo/offentlig-frvaltning-20
Digitala staten: http://www.digitalastaten.se
Riksantikvarieämbetet: http://www.raa.se
Film på temat: http://watch.usnowfilm.com
Statliga initiativ: http://www.egov2009.se och http://www.epractise.se

Kommentera