Betyg på Jan Björklund

Principerna bakom betygssättningen för partiledarna förklaras i en annan artikel på makthavare.se.

• Mandaten: noll
Jan Björklund tillträdde som partiledare först 2007 och kan därför inte direkt lastas för den kraftiga tillbakagången – partiet blev nästan halverat.
Därför får han ett betyg ”noll”.

• Makten: noll
Vi skulle förvisso kunna säga att eftersom Jan Björklund inte belastas med valförlusten 2006 borde han inte heller premieras för regeringsinträdet, fast samtidigt kan vi säga att det handlar om att hålla sig kvar. Men såvitt känt är har inga kriser uppträtt i Alliansen som satt hans partiledarskap på prov.
Eftersom Jan Björklund har sitt parti kvar i regeringen får han ”noll”.

• Leverans: plus
Jan Björklund har lyckats erövra skolpolitiken som sitt stora profilområde, det har inte bara sin udd riktad mot socialdemokraterna och på så sätt är nyttigt för hela Alliansen, utan det är också ett område som tidigare var moderaternas hemmaplan. Björklund behåller skolan som prio ett, vilket, så långt, varit till fördel för partiet.
Jan Björklund får därför ett ”plus” på leveranskontot.

• Opinion: noll
Opinionsutvecklingen för folkpartiet är, enligt den senaste SCB-mätningen, oförändrad.
Betyget blir därför på denna punkt ”noll”.

• Partiledarförtroendet: noll
Andelen med förtroende för Jan Björklund ligger still på 28 procent och tycks stabil.
Men, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Synovate, ”han har en bit kvar till de förtroendesiffror som företrädaren, Lars Lejonborg erövrade.”
Min slutsats blir därför att Jan Björklund på den här punkten får varken plus eller minus, utan ett ”noll”

• Medienärvaro: plus
Jan Björklund och folkpartiet har en hygglig utgångspunkt för medienärvaro och tycks utnyttja detta ganska väl, ser vi på ”toppar” och ”nedgångar” under det senaste året så är det uppenbart att han ”förekommer” ganska ofta.
Jan Björklund får därför ett ”plus”.

• Partiledartal: noll
Jan Björklund gjorde ett väl sammanhållet tal. Det började starkt med bilder från terrorns Iran, för att glida över i några ilskna nålstick mot vänsterpartiet och miljöpartiets krav på skattehöjningar och sedan en skickligt genomför karikatyr på socialdemokratin, som gjordes ansvariga för Janteandan.
Han angrep strävandena efter att göra alla lika genom att likrikta samhället istället för att låta alla få lika chans – och toppade sedan detta med att kräva en allmän A-kassa. Det var fräckt och skickligt.
Totalt blev det 11 applåder, som var kristallklara och välvilliga.
Jan Björklund höll vad vi måste betrakta som ett ”normalt” Almedalstal, det var bättre än förra året, men betyget blir ändå ett ”noll”.

Sammantaget
Sammantaget – med 5 nollor och 2 plus – får Jan Björklund slutbetyget 2 plus.

Trackbacks

  1. [...] blev dagens adrenalinhöjare Måndag 29 juni Folkpartiet: Jan Björklund Andra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, [...]

Kommentera