Marknadskritik på rött underlag

”De går åt fortare än domen mot Pirate Bay”, skrattade [[Lars Ohly]] på [[vänsterpartiet|vänsterpartiets]] pressträff nyss när de närvarande journalisterna girigt kastade sig över den utlagda rapporten Hur bygger vi en fungerande finansmarknad?.

Pressträffen kom sedan att kretsa kring denna rapport. I den menar v att det inte är hållbart att staten passivt ska täcka finansbolagens förluster en gång till. Bland annat förslås att ”Det gemensamma, statliga bankägandet behöver öka” och ”regler som begränsar hur stora privata banker kan bli”. Partiet efterlyser också ”fler lokala aktörer på bankmarknaden” samt en oberoende finanskommission ”för att vi ska kunna dra lärdom av det som händer och för att förhindra att det upprepas”.

Bredvid Ohly, vid ett bord klätt i en röd duk, satt vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson [[Ulla Andersson]] som menade att samhälsnyttan måste vara överordnat kortsiktig vinstmaximering. Hennes roll under pressträffen föreföll vara att presentera några av huvudförslagen i v-rapporten, medan partiledaren stod för den indignerade retoriken. Det återstår att se i kväll hur eldfängd denna kommer att vara. Marknadens tillkortakommanden torde ju vara något som borde locka fram hårda ord och krav på socialisering.

Trackbacks

  1. [...] frekvent de medhavda anteckningarna. Temamässigt kretsade mycket kring, precis som framgick av pressträffen tidigare på dagen, den globala finanskrisen och dess orsaker – samt vad som kunde göras för att [...]

Kommentera