Den politiska kopplingen

Förra årets snackis under Almedalsveckan var den kartläggning av hur politiskt inflytelserika människor i Sverige hänger ihop med vänskapsband, som [[Almedalsbloggen]] och tidningen [[Fokus]] gemensamt presenterade. Nu ser vi hur trenden med sociogram sprider sig.

För en tid sedan presenterade [[Arbetarrörelsens tankesmedja]] en rapport om framför allt [[moderaterna|moderaternas]] ekonomi och personsambanden mellan moderaterna och näringslivet. I denna ingick just ett sociogram som sades visa personer i moderaternas och näringslivets sfär som på ett eller annat sätt i sitt yrkesliv har haft ett engagemang i moderaterna och näringslivet.

Rapporten har sedan ynglat av sig i form av bloggen M-partistaten som ”granskar högerns resurser och dess nätverk i näringslivet”.

 

Tvärdrags kartläggning

Tvärdrags kartläggning

I det nya numret av [[SSU|SSU:s]] debattidning Tvärdrag kartläggs borgerligheten på olika sätt, och bland annat publiceras ett redigerat utdrag ur ovan nämnda rapport – komplett med ett något omarbetat sociogram. Detta har dock sina brister, vilket SvD:s [[Sanna Rayman]] påpekar. Exempelvis saknas ett streck mellan SvD och ledarsidans kolumnist [[Sofia Nerbrand]]. Inte heller verkar Nerbrand ha någon koppling till den tidskrift hon faktiskt är chefredaktör för - Magasinet Neo.

 

Sanna Rayman ironiserar också över det faktum att regeringskansliet förefaller ha ”nära kontakter med Finansdepartementet”, att moderaternas partistyrelse verkar ha kontakt med moderaterna riks, samt att riksdagsledamot [[Hans Wallmark]] har kontakter med moderaterna i riksdagen OCH med partistyrelsen.

Vi på Makthavare.se välkomnar förstås att fler nu börjar kartlägga de personsamband och vänskapsband som finns mellan maktens män och kvinnor. Den ständigt växande wiki som är grunden för denna sajt kan säkert fungera som en god utgångspunkt för dem som vill dra streck och se hur folk hänger ihop. Vem blir först med att kartlägga vår egen redaktion?

Kommentera