SCB: Landet delat mellan S och M

Mitt under partiledardebatten kom vårens partisympatiundersökning från SCB. Rörelserna i opinionen är små bortsett från att [[moderaterna]] vinner 5,2 procentenheter av väljarsympatierna och [[socialdemokraterna]] tappar ungefär lika mycket, 5,6 procent. Men landet är delat.

I storstäderna rycker moderaterna fram med stor kraft. I Stockholms län är man nära en egen majoritet med 46,2 av sympatierna. På samma sätt tappar socialdemokratin bland storstadens väljare. I Malmö går man tillbaka med hela 12,2 procentenheter. Det är tydligt att Sverige är uppdelat mellan storstäderna starka borgerliga majoriteter och övriga Sveriges rödgröna.

Ser man på de riksdagsvalkretsar där moderaterna är största parti framträder bilden möjligen tydligare:

  • Stockholms stad
  • Stockholms län
  • Uppsala
  • Malmö kommun
  • Skåne läns södra
  • Halland
  • Göteborgs kommun

I de fyra största städerna med omgivningar är i dag moderaterna största parti. I övriga valkretsar håller socialdemokraterna ställningarna. För partistrategerna handlar alltså en valvinst om vem som bäst lyckas göra inbrytningar i den andres territorium.

Trots [[Miljöpartiet|miljöpartiets]] framgångar i storstäderna (13, 7 % i Stockholm, 9,4 % i Malmö och 9,3 % i Göteborg) så räcker inte det hela vägen för att utmana alliansen. Både socialdemokraterna och vänstern får rekordlåga noteringar i våra storstäder.

På samma sätt når inte alliansen ut ordentlig utanför storstädernas larm och buller. Räknat till yta är Sverige solitt rödgrönt. Dessutom brottas alliansen med det delikata problemet att centerpartiet och kristdemokraterna är mycket svaga i storstäderna och riskerar att mista sina mandat där, särskilt på kommun- och landstingsnivå.

SCB:s Partisympatiundersökning, maj 2009 (med förändringen sedan nov 2009 i parentes):

C       5,5 % (-0,4)
Fp      5,5 % (-0,5)
M      29,9 % (+5,2)
Kd      4,3 % (-0,2)
S      36,6 % (-5,6)
V       5,7 % (+/- 0)
Mp      6,0 % (-0,1)
Övr     6,4 % (+1,7)

Kommentera