”Den fria rörligheten kan inte tas på allvar om inte alla omfattas”

En fråga där de europeiska länderna skiljer sig åt markant är synen på HBT-personers rättigheter. Den senaste tiden har Prideparader stoppats, och människor har förföljts av myndigheter på grund av sin läggning. De mänskliga rättigheterna kränks dagligen runt om i Europa. Vad tycker egentligen de svenska kandidaterna till Europaparlamentet om HBT-frågor?

Man hade hoppats på att utvecklingen skulle gå åt andra hållet. Men på flera håll i Europa förekommer ökande tendenser till att kategorisera människor och särbehandla dem.  Det handlar om homosexuella i Italien och i stora delar av Östeuropa, i länder som Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien.

I alltför många länder växer homofobi genom politiker och deras beslut. I Polen har man till och med kunnat höra ledande politiker tala om att registrera homosexuella och att man inom utbildningssystemet ska utbilda folk att känna igen homosexuella. I Polen fanns det också nyligen förslag om att förbjuda homosexuella att arbeta som lärare.  Under hela EU:s historia löper en dubbel strategi som en röd tråd; regler som syftade till att underlätta rörlighet kompletterades med regler som befäster varje människas lika värde och rätt till frihet från diskriminering. Den fria rörligheten för människor måste omfatta alla människor.

HBT-aktivisten [[Bengt Held]] har nyligen gjort en undersökning bland riksdagspartierna, Junilistan, Piratpartiet, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna med frågor om partierna vill verka för fri rörlighet inom unionen för samkönade par genom att könsneutrala äktenskap och partnerskap erkänns i hela unionen, om partierna vill verka för att antidiskrimineringslagar antas i alla medlemsstater, såväl vad gäller sexuell läggning som könsidentitet samt om Europaparlamentet ska kritisera de länder som inte respekterar ”centrala mänskliga rättigheter” för HBT-personer. Alla partier, förutom Sverigedemokraterna, svarade genomgående ja på alla frågor. Sverigedemokraterna svarade nej på samtliga frågor.

Den politiska samsynen visar sig även i tidningen QX enkät bland HBT-kandidater till EU-valet. Den fria rörligheten kan inte tas på allvar om inte samkönade par också omfattas av den. Transpersoner måste också omfattas av diskrimineringsskydd. Mötesfriheten, vid till exempel Prideparader, måste försvaras. Politikerna har också fått svara på varför man ska rösta, och det mest självklara svaret kanske vänsterpartisten [[Håkan Jörnehed]] kommer med:

Möjligheten att få delta i allmänna val, den rättigheten dör människor för runt om i världen.

Trackbacks

  1. [...] upp i EU-valet. Det har RFSL kommit fram till efter att ha frågat ut 90 kandidater, något som Makthavare.se uppmärksammade redan i [...]

Kommentera